Trang chủ » Phong Thủy » Nữ 1998 cưới năm 2022 được không? cưới ngày nào tốt?

Nữ 1998 cưới năm 2022 được không? cưới ngày nào tốt?

Nữ 1998 cưới năm 2022 được không? Nữ Mậu Dần nên cưới ngày tháng nào năm 2022? Để giúp bạn giải đáp được vấn đề này, ketquasieuvip.com sẽ chia sẻ qua bài viết dưới đây.

Tổng quan về tuổi Mậu Dần 1998 nữ mạng năm 2022

Nữ mạng sinh năm 1998 tuổi Mậu Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Quá Sơn Chi Hổ, tức hổ qua núi. Mệnh Thổ – Thành Đầu Thổ – nghĩa là đất trên thành.

Mệnh: Thành Đầu Thổ gặp năm 2022 mệnh Kim

Mệnh người sinh năm 1998: Mệnh Thành Đầu Thổ

Tương sinh với mệnh: Hỏa, Kim

Tương khắc với mệnh: Mộc, Thủy

Cung mệnh nam: Khôn thuộc Tây tứ trạch

Cung mệnh nữ: Tốn thuộc Đông tứ trạch

Nữ 1998 cưới năm 2022 được không?

Nữ 1998 cưới năm 2022 được không? cưới ngày nào tốt?

Nữ tuổi Mậu Dần 1998 kỵ cưới vào những năm Sửu. Năm 2022 là năm Nhâm Dần, nên không phạm vào năm kỵ có thể lấy chồng được năm này.

Năm 2022 nữ tuổi Mậu Dần 25 tuổi (tính cả tuổi mụ). Suy ra nữ 1998  không phạm Kim Lâu nên rất tốt nên tiến hành cưới hỏi trong năm 2022.

Tuổi Mậu Dần nữ mạng kết hôn cưới hỏi năm 2022 vào ngày tháng nào tốt nhất?

Ngày cưới tốt tháng 1 năm 2022 âm lịch

 • Tháng này là tháng Thê chủ – Kỵ cô dâu. Nên tổ chức vào các ngày:
 • Thứ 4, ngày 2 tháng 2 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 2/1/2022
 • Thứ 6, ngày 11 tháng 2 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 11/1/2022

Ngày cưới tốt tháng 2 năm 2022 âm lịch

Tháng này là tháng Đại lợi – Không kỵ điều gì.

 • Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 4/2/2022
 • Thứ 2, ngày 14 tháng 3 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 12/2/2022
 • Thứ 6, ngày 18 tháng 3 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 16/2/2022
 • Thứ 7, ngày 26 tháng 3 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 24/2/2022
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 25/2/2022

Ngày cưới tốt tháng 3 năm 2022 âm lịch

Tháng này là tháng Tiểu lợi – Kỵ với người qua mai mối. . Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Thứ 2, ngày 4 tháng 4 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 4/3/2022
 • Thứ 7, ngày 16 tháng 4 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 16/3/2022
 • Thứ 3, ngày 19 tháng 4 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 19/3/2022
 • Thứ 5, ngày 28 tháng 4 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 28/3/2022

Ngày cưới tốt tháng 4 năm 2022 âm lịch

Tháng này là tháng Công cô – Kỵ cha mẹ nhà trai.

 • Thứ 5, ngày 12 tháng 5 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 12/4/2022
 • Thứ 3, ngày 17 tháng 5 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 17/4/2022

Ngày cưới tốt tháng 5 năm 2022 âm lịch

Tháng này là tháng Nhạc thân – Kỵ cha mẹ nhà gái.

 • Thứ 6, ngày 10 tháng 6 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 12/5/2022
 • Thứ 6, ngày 17 tháng 6 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 19/5/2022
 • Thứ 4, ngày 22 tháng 6 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 24/5/2022

Ngày cưới tốt tháng 6 năm 2022 âm lịch

Tháng này là tháng Phu chủ – Kỵ chú rể. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Thứ 4, ngày 13 tháng 7 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 15/6/2022
 • Thứ 4, ngày 27 tháng 7 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 29/6/2022

Ngày cưới tốt tháng 7 năm 2022 âm lịch

Tháng này là tháng Thê chủ – Kỵ cô dâu. g:

 • Thứ 2, ngày 1 tháng 8 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 4/7/2022
 • Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 16/7/2022
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 19/7/2022

Thứ 5, ngày 25 tháng 8 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 28/7/2022

Ngày cưới tốt tháng 8 năm 2022 âm lịch

 • Thứ 7, ngày 27 tháng 8 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 1/8/2022
 • Thứ 3, ngày 20 tháng 9 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 25/8/2022

>>> Tuổi Dần hợp với tuổi nào trong tình yêu và sự nghiệp

Ngày cưới tốt tháng 9 năm 2022 âm lịch

 • Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 6/9/2022
 • Thứ 2, ngày 10 tháng 10 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 15/9/2022
 • Thứ 3, ngày 11 tháng 10 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 16/9/2022
 • Thứ 4, ngày 19 tháng 10 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 24/9/2022
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 28/9/2022

Ngày cưới tốt tháng 10 năm 2022 âm lịch

 • Thứ 3, ngày 25 tháng 10 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 1/10/2022
 • Chủ nhật, ngày 30 tháng 10 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 6/10/2022
 • Thứ 3, ngày 1 tháng 11 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 8/10/2022
 • Thứ 4, ngày 2 tháng 11 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 9/10/2022
 • Chủ nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 20/10/2022
 • Thứ 2, ngày 14 tháng 11 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 21/10/2022
 • Thứ 6, ngày 18 tháng 11 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 25/10/2022
 • Thứ 4, ngày 23 tháng 11 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 30/10/2022

Ngày cưới tốt tháng 11 năm 2022 âm lịch

 • Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 8/11/2022
 • Thứ 3, ngày 13 tháng 12 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 20/11/2022
 • Thứ 2, ngày 19 tháng 12 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 26/11/2022

Ngày cưới tốt tháng 12 năm 2022 âm lịch

 • Thứ 7, ngày 24 tháng 12 năm 2022 ➪ Âm lịch: Ngày 2/12/2022
 • Chủ nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 17/12/2022
 • Thứ 3, ngày 17 tháng 1 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 26/12/2022
 • Thứ 6, ngày 20 tháng 1 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 29/12/2022
 • Thứ 7, ngày 21 tháng 1 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 30/12/2022

Trên đây là những chia sẻ của phong thủy về Nữ 1998 cưới năm 2022 được không? hy vọng rằng qua đây bạn đọc đã nắm được những thông tin kiến thức bổ ích rồi nhé.