XSMB 30 Ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (KQXSMB) 30 Ngày - XSTD 30 Ngày

Trang chủ » Xổ số miền bắc 30 ngày

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 17-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 17-05-2024
Đặc biệt 51468
Giải nhất 36545
Giải nhì 25740 88471
Giải ba 71270 59190 24080
02738 14554 91467
Giải tư 1610 7280 1449 3711
Giải năm 1990 2823 4099
1531 0662 6554
Giải sáu 811 467 195
Giải bảy 45 41 62 32
Đầu Loto
0
1 1 1
2 3
3 1 2 8
4 1 5 5 9
5 4 4
6 2 2 7 7 8
7 1
8
9 5 9
Đuôi Loto
0 1 4 7 8 8 9 9
1 1 1 3 4 7
2 3 6 6
3 2
4 5 5
5 4 4 9
6
7 6 6
8 3 6
9 4 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 16-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 16-05-2024
Đặc biệt 61034
Giải nhất 71290
Giải nhì 62348 50106
Giải ba 88442 20468 98125
52900 60651 31992
Giải tư 2338 9068 9944 8906
Giải năm 2052 1282 6872
1395 3593 8574
Giải sáu 165 824 844
Giải bảy 30 92 09 25
Đầu Loto
0 6 6 9
1
2 4 5 5
3 4 8
4 2 4 4 8
5 1 2
6 5 8 8
7 2 4
8 2
9 2 2 3 5
Đuôi Loto
0 3 9
1 5
2 4 5 7 8 9 9
3 9
4 2 3 4 4 7
5 2 2 6 9
6
7
8 3 4 6 6
9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 15-05-2024
Đặc biệt 06926
Giải nhất 62025
Giải nhì 01409 55964
Giải ba 06652 08021 58498
38040 60194 51612
Giải tư 9231 5633 3688 2553
Giải năm 1388 2016 7652
8917 9212 7390
Giải sáu 336 470 610
Giải bảy 89 29 30 72
Đầu Loto
0 9
1 2 2 6 7
2 1 5 6 9
3 1 3 6
4
5 2 2 3
6 4
7 2
8 8 8 9
9 4 8
Đuôi Loto
0 1 3 4 7 9
1 2 3
2 1 1 5 5 7
3 3 5
4 6 9
5 2
6 1 2 3
7 1
8 8 8 9
9 2 8

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 14-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 14-05-2024
Đặc biệt 16880
Giải nhất 28703
Giải nhì 39525 63916
Giải ba 15096 08691 26638
16518 93526 28481
Giải tư 8610 7148 0858 1031
Giải năm 1597 2914 5213
4645 6661 9199
Giải sáu 934 848 328
Giải bảy 66 63 45 65
Đầu Loto
0 3
1 3 4 6 8
2 5 6 8
3 1 4 8
4 5 5 8 8
5 8
6 1 3 5 6
7
8 1
9 1 6 7 9
Đuôi Loto
0 1 8
1 3 6 8 9
2
3 1 6
4 1 3
5 2 4 4 6
6 1 2 6 9
7 9
8 1 2 3 4 4 5
9 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 13-05-2024
Đặc biệt 84396
Giải nhất 64440
Giải nhì 12844 84462
Giải ba 39690 88306 54902
80590 37165 66935
Giải tư 3100 7913 8862 4260
Giải năm 8127 9549 6572
7683 7337 1419
Giải sáu 007 667 359
Giải bảy 63 62 20 26
Đầu Loto
0 2 6 7
1 3 9
2 6 7
3 5 7
4 4 9
5 9
6 2 2 2 3 5 7
7 2
8 3
9 6
Đuôi Loto
0 2 4 6 9 9
1
2 6 6 6 7
3 1 6 8
4 4
5 3 6
6 2 9
7 2 3 6
8
9 1 4 5

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 12-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 12-05-2024
Đặc biệt 54105
Giải nhất 06147
Giải nhì 74859 97508
Giải ba 73957 99482 89320
24590 26706 66538
Giải tư 7963 9465 0076 7088
Giải năm 5862 9352 0691
2480 1519 4340
Giải sáu 751 430 989
Giải bảy 75 33 21 97
Đầu Loto
0 5 6 8
1 9
2 1
3 3 8
4 7
5 1 2 7 9
6 2 3 5
7 5 6
8 2 8 9
9 1 7
Đuôi Loto
0 2 3 4 8 9
1 2 5 9
2 5 6 8
3 3 6
4
5 6 7
6 7
7 4 5 9
8 3 8
9 1 5 8

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 11-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 11-05-2024
Đặc biệt 98076
Giải nhất 10832
Giải nhì 34069 56100
Giải ba 99345 21382 23746
71599 25382 85169
Giải tư 0930 1587 9302 2080
Giải năm 0506 4079 4286
6281 9650 6402
Giải sáu 526 321 995
Giải bảy 64 52 00 77
Đầu Loto
0 2 2 6
1
2 1 6
3 2
4 5 6
5 2
6 4 9 9
7 6 7 9
8 1 2 2 6 7
9 5 9
Đuôi Loto
0 3 5 8
1 2 8
2 3 5 8 8
3
4 6
5 4 9
6 2 4 7 8
7 7 8
8
9 6 6 7 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 10-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 10-05-2024
Đặc biệt 78736
Giải nhất 18262
Giải nhì 50955 32467
Giải ba 23671 36298 05252
86570 16030 92419
Giải tư 9864 2396 4270 9528
Giải năm 3814 6159 4915
6569 5975 3971
Giải sáu 157 788 615
Giải bảy 61 25 40 81
Đầu Loto
0
1 4 5 5 9
2 5 8
3 6
4
5 2 5 7 9
6 1 2 4 7 9
7 1 1 5
8 1 8
9 6 8
Đuôi Loto
0 3 4 7 7
1 6 7 7 8
2 5 6
3
4 1 6
5 1 1 2 5 7
6 3 9
7 5 6
8 2 8 9
9 1 5 6

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 09-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 09-05-2024
Đặc biệt 60325
Giải nhất 15349
Giải nhì 32360 62341
Giải ba 75210 62356 51398
75745 57573 85987
Giải tư 1468 8155 2344 3177
Giải năm 4101 1314 6459
5476 3361 9112
Giải sáu 358 053 489
Giải bảy 34 30 62 71
Đầu Loto
0 1
1 2 4
2 5
3 4
4 1 4 5 9
5 3 5 6 8 9
6 1 2 8
7 1 3 6 7
8 7 9
9 8
Đuôi Loto
0 1 3 6
1 4 6 7
2 1 6
3 5 7
4 1 3 4
5 2 4 5
6 5 7
7 7 8
8 5 6 9
9 4 5 8

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 08-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 08-05-2024
Đặc biệt 56095
Giải nhất 97809
Giải nhì 58525 99356
Giải ba 37066 79058 17319
80729 82947 25743
Giải tư 3094 2057 5210 6852
Giải năm 3379 9322 9426
1998 7384 9935
Giải sáu 963 856 373
Giải bảy 07 22 24 10
Đầu Loto
0 7 9
1 9
2 2 2 4 5 6 9
3 5
4 3 7
5 2 6 6 7 8
6 3 6
7 3 9
8 4
9 4 5 8
Đuôi Loto
0 1 1
1
2 2 2 5
3 4 6 7
4 2 8 9
5 2 3 9
6 2 5 5 6
7 4 5
8 5 9
9 1 2 7

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 07-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 07-05-2024
Đặc biệt 12317
Giải nhất 81118
Giải nhì 75679 55486
Giải ba 53640 11641 98550
51697 35757 58353
Giải tư 4876 8039 6393 9366
Giải năm 1073 9098 6376
6149 3473 0458
Giải sáu 004 560 330
Giải bảy 28 17 01 22
Đầu Loto
0 1 4
1 7 7 8
2 2 8
3 9
4 1 9
5 3 7 8
6 6
7 3 3 6 6 9
8 6
9 3 7 8
Đuôi Loto
0 3 4 5 6
1 4
2 2
3 5 7 7 9
4
5
6 6 7 7 8
7 1 1 5 9
8 1 2 5 9
9 3 4 7

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 06-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 06-05-2024
Đặc biệt 87661
Giải nhất 22441
Giải nhì 18944 47884
Giải ba 62669 61032 64782
29258 00675 55196
Giải tư 6456 6301 0711 9193
Giải năm 5000 1334 5056
5124 3581 8603
Giải sáu 322 497 371
Giải bảy 45 32 98 67
Đầu Loto
0 1 3
1 1
2 2 4
3 2 2 4
4 1 4 5
5 6 6 8
6 1 7 9
7 1 5
8 1 2 4
9 3 6 7 8
Đuôi Loto
0
1 1 4 6 7 8
2 2 3 3 8
3 9
4 2 3 4 8
5 4 7
6 5 5 9
7 6 9
8 5 9
9 6

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 05-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 05-05-2024
Đặc biệt 80183
Giải nhất 07373
Giải nhì 48867 30896
Giải ba 17520 86768 30554
76145 87183 83127
Giải tư 7227 6852 1236 9205
Giải năm 5395 1882 5795
5573 3815 0478
Giải sáu 889 493 030
Giải bảy 67 22 52 63
Đầu Loto
0 5
1 5
2 2 7 7
3 6
4 5
5 2 2 4
6 3 7 7 8
7 3 3 8
8 2 3 3 9
9 3 5 5 6
Đuôi Loto
0 2 3
1
2 2 5 5 8
3 6 7 7 8 8 9
4 5
5 1 4 9 9
6 3 9
7 2 2 6 6
8 6 7
9 8

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 04-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 04-05-2024
Đặc biệt 90869
Giải nhất 86258
Giải nhì 96303 01790
Giải ba 13869 54572 71317
12810 47525 03020
Giải tư 0761 4562 7833 0419
Giải năm 6674 2830 5075
6867 0477 9992
Giải sáu 950 395 845
Giải bảy 12 28 32 55
Đầu Loto
0 3
1 2 7 9
2 5 8
3 2 3
4 5
5 5 8
6 1 2 7 9 9
7 2 4 5 7
8
9 2 5
Đuôi Loto
0 1 2 3 5 9
1 6
2 1 3 6 7 9
3 3
4 7
5 2 4 5 7 9
6
7 1 6 7
8 2 5
9 1 6 6

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 03-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 03-05-2024
Đặc biệt 64857
Giải nhất 31913
Giải nhì 20095 44000
Giải ba 92069 67021 52931
48277 11046 89999
Giải tư 1085 3878 8682 2686
Giải năm 5611 0078 5218
2300 4982 1733
Giải sáu 245 377 183
Giải bảy 57 98 89 43
Đầu Loto
0
1 1 3 8
2 1
3 1 3
4 3 5 6
5 7 7
6 9
7 7 7 8 8
8 2 2 3 5 6 9
9 5 8 9
Đuôi Loto
0
1 1 2 3
2 8 8
3 1 3 4 8
4
5 4 8 9
6 4 8
7 5 5 7 7
8 1 7 7 9
9 6 8 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 02-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 02-05-2024
Đặc biệt 27567
Giải nhất 98924
Giải nhì 51863 96125
Giải ba 32394 64549 84234
20036 87618 89421
Giải tư 7865 6190 9540 9899
Giải năm 1929 1291 3732
4499 0501 0023
Giải sáu 237 365 872
Giải bảy 39 63 74 20
Đầu Loto
0 1
1 8
2 1 3 4 5 9
3 2 4 6 7 9
4 9
5
6 3 3 5 5 7
7 2 4
8
9 1 4 9 9
Đuôi Loto
0 2 4 9
1 2 9
2 3 7
3 2 6 6
4 2 3 7 9
5 2 6 6
6 3
7 3 6
8 1
9 2 3 4 9 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 01-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 01-05-2024
Đặc biệt 72031
Giải nhất 10292
Giải nhì 46130 26589
Giải ba 90676 42039 96046
05589 71405 98943
Giải tư 7618 6107 6935 4766
Giải năm 2832 7333 5398
2863 9727 6282
Giải sáu 476 452 577
Giải bảy 95 61 60 97
Đầu Loto
0 5 7
1 8
2 7
3 1 2 3 5 9
4 3 6
5 2
6 1 3 6
7 6 6 7
8 2 9 9
9 2 5 7 8
Đuôi Loto
0 3 6
1 3 6
2 3 5 8 9
3 3 4 6
4
5 3 9
6 4 6 7 7
7 2 7 9
8 1 9
9 3 8 8

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 30-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 30-04-2024
Đặc biệt 44624
Giải nhất 05886
Giải nhì 75181 44812
Giải ba 09211 39887 51882
98592 13100 35623
Giải tư 3810 5366 3352 3783
Giải năm 9442 7335 4865
8702 9454 0153
Giải sáu 064 111 819
Giải bảy 47 59 54 28
Đầu Loto
0 2
1 1 1 2 9
2 3 4 8
3 5
4 2 7
5 2 3 4 4 9
6 4 5 6
7
8 1 2 3 6 7
9 2
Đuôi Loto
0 1
1 1 1 8
2 1 4 5 8 9
3 2 5 8
4 2 5 5 6
5 3 6
6 6 8
7 4 8
8 2
9 1 5

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 29-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 29-04-2024
Đặc biệt 15877
Giải nhất 86391
Giải nhì 81274 81676
Giải ba 90575 32048 64302
41745 95540 13428
Giải tư 1937 2689 1242 1612
Giải năm 8518 0804 5532
3564 2859 5321
Giải sáu 460 330 803
Giải bảy 08 61 03 82
Đầu Loto
0 2 3 3 4 8
1 2 8
2 1 8
3 2 7
4 2 5 8
5 9
6 1 4
7 4 5 6 7
8 2 9
9 1
Đuôi Loto
0 3 4 6
1 2 6 9
2 1 3 4 8
3
4 6 7
5 4 7
6 7
7 3 7
8 1 2 4
9 5 8

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 28-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 28-04-2024
Đặc biệt 37696
Giải nhất 21957
Giải nhì 22046 36692
Giải ba 64560 66075 18325
29166 09527 99349
Giải tư 8645 6772 3361 2640
Giải năm 4773 5555 6771
6035 9625 1386
Giải sáu 601 374 875
Giải bảy 79 73 02 95
Đầu Loto
0 1 2
1
2 5 5 7
3 5
4 5 6 9
5 5 7
6 1 6
7 1 2 3 3 4 5 5 9
8 6
9 2 5 6
Đuôi Loto
0 4 6
1 6 7
2 7 9
3 7 7
4 7
5 2 2 3 4 5 7 7 9
6 4 6 8 9
7 2 5
8
9 4 7

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 27-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 27-04-2024
Đặc biệt 25842
Giải nhất 31827
Giải nhì 51849 73421
Giải ba 08418 64960 34316
24391 16970 95866
Giải tư 9943 8648 2356 6102
Giải năm 1611 8897 8947
2599 7671 9757
Giải sáu 380 430 919
Giải bảy 93 89 25 35
Đầu Loto
0 2
1 1 6 8 9
2 1 5 7
3 5
4 2 3 7 8 9
5 6 7
6 6
7 1
8 9
9 1 3 7 9
Đuôi Loto
0 3 6 7 8
1 1 2 7 9
2 4
3 4 9
4
5 2 3
6 1 5 6
7 2 4 5 9
8 1 4
9 1 4 8 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 26-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 26-04-2024
Đặc biệt 57620
Giải nhất 82135
Giải nhì 88910 47085
Giải ba 31718 65482 84174
34977 84592 37002
Giải tư 6912 2359 7064 9067
Giải năm 0230 3557 4878
4292 3179 3749
Giải sáu 551 477 460
Giải bảy 19 93 77 37
Đầu Loto
0 2
1 2 8 9
2
3 5 7
4 9
5 1 7 9
6 4 7
7 4 7 7 7 8 9
8 2 5
9 2 2 3
Đuôi Loto
0 1 2 3 6
1 5
2 1 8 9 9
3 9
4 6 7
5 3 8
6
7 3 5 6 7 7 7
8 1 7
9 1 4 5 7

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 25-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 25-04-2024
Đặc biệt 36594
Giải nhất 90713
Giải nhì 48830 35403
Giải ba 24376 63350 49922
46764 82390 56362
Giải tư 0777 9136 6698 2988
Giải năm 7581 7323 4178
9700 7530 1657
Giải sáu 095 465 777
Giải bảy 08 62 71 60
Đầu Loto
0 3 8
1 3
2 2 3
3 6
4
5 7
6 2 2 4 5
7 1 6 7 7 8
8 1 8
9 4 5 8
Đuôi Loto
0 3 3 5 6 9
1 7 8
2 2 6 6
3 1 2
4 6 9
5 6 9
6 3 7
7 5 7 7
8 7 8 9
9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 24-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 24-04-2024
Đặc biệt 69952
Giải nhất 12165
Giải nhì 74557 28269
Giải ba 17544 31458 29961
71554 18326 20760
Giải tư 6441 9828 9610 1054
Giải năm 3082 9422 4364
8493 2653 5224
Giải sáu 382 567 101
Giải bảy 82 60 50 47
Đầu Loto
0 1
1
2 2 4 6 8
3
4 1 4 7
5 2 3 4 4 7 8
6 1 4 5 7 9
7
8 2 2 2
9 3
Đuôi Loto
0 1 5 6 6
1 4 6
2 2 5 8 8 8
3 5 9
4 2 4 5 5 6
5 6
6 2
7 4 5 6
8 2 5
9 6

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 23-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 23-04-2024
Đặc biệt 12681
Giải nhất 26928
Giải nhì 84568 79326
Giải ba 60597 77441 98277
62191 30322 97918
Giải tư 5890 9394 6338 8901
Giải năm 4916 9771 1007
2806 5292 8652
Giải sáu 815 466 192
Giải bảy 33 16 08 17
Đầu Loto
0 1 6 7 8
1 5 6 6 7 8
2 2 6 8
3 3 8
4 1
5 2
6 6 8
7 1 7
8 1
9 1 2 2 4 7
Đuôi Loto
0 9
1 4 7 8 9
2 2 5 9 9
3 3
4 9
5 1
6 1 1 2 6
7 1 7 9
8 1 2 3 6
9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 22-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 22-04-2024
Đặc biệt 15525
Giải nhất 29914
Giải nhì 83400 68369
Giải ba 96522 74106 84523
66484 76563 65685
Giải tư 7662 3493 5151 9395
Giải năm 6856 6643 1321
4108 2153 6831
Giải sáu 369 495 636
Giải bảy 82 93 79 37
Đầu Loto
0 6 8
1 4
2 1 2 3 5
3 1 6 7
4 3
5 1 3 6
6 2 3 9 9
7 9
8 2 4 5
9 3 3 5 5
Đuôi Loto
0
1 2 3 5
2 2 6 8
3 2 4 5 6 9 9
4 1 8
5 2 8 9 9
6 3 5
7 3
8
9 6 6 7

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 21-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 21-04-2024
Đặc biệt 19980
Giải nhất 85986
Giải nhì 47577 69280
Giải ba 98092 25825 81059
57932 33830 71715
Giải tư 5543 1384 6975 5836
Giải năm 2326 4322 0703
7162 4509 0470
Giải sáu 191 392 571
Giải bảy 11 59 91 39
Đầu Loto
0 3 9
1 1 5
2 2 5 6
3 2 6 9
4 3
5 9 9
6 2
7 1 5 7
8 4 6
9 1 1 2 2
Đuôi Loto
0 3 7 8 8
1 1 7 9 9
2 2 3 6 9 9
3 4
4 8
5 1 2 7
6 2 3 8
7 7
8
9 3 5 5

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 20-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 20-04-2024
Đặc biệt 29379
Giải nhất 29822
Giải nhì 24933 27395
Giải ba 63254 65829 39579
26917 20063 91422
Giải tư 9186 1763 9385 1320
Giải năm 5451 3289 0892
4290 1448 7357
Giải sáu 899 689 390
Giải bảy 05 60 99 33
Đầu Loto
0 5
1 7
2 2 2 9
3 3 3
4 8
5 1 4 7
6 3 3
7 9 9
8 5 6 9 9
9 2 5 9 9
Đuôi Loto
0 2 6 9 9
1 5
2 2 2 9
3 3 3 6 6
4 5
5 8 9
6 8
7 1 5
8 4
9 2 7 7 8 8 9 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 19-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 19-04-2024
Đặc biệt 26592
Giải nhất 38838
Giải nhì 43774 91819
Giải ba 08758 63771 15724
91314 86959 47543
Giải tư 1370 7010 5792 5856
Giải năm 9957 5245 8757
2019 4132 6316
Giải sáu 222 106 949
Giải bảy 71 26 85 23
Đầu Loto
0 6
1 4 6 9 9
2 2 3 4 6
3 2 8
4 3 5 9
5 6 7 7 8 9
6
7 1 1 4
8 5
9 2 2
Đuôi Loto
0 1 7
1 7 7
2 2 3 9 9
3 2 4
4 1 2 7
5 4 8
6 1 2 5
7 5 5
8 3 5
9 1 1 4 5

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 18-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 18-04-2024
Đặc biệt 62904
Giải nhất 16351
Giải nhì 92109 84405
Giải ba 50215 82326 54744
81157 60946 93661
Giải tư 7880 3573 0916 9336
Giải năm 9443 9241 5284
9798 4277 7296
Giải sáu 591 346 154
Giải bảy 69 52 95 37
Đầu Loto
0 4 5 9
1 5 6
2 6
3 6 7
4 1 3 4 6 6
5 1 2 4 7
6 1 9
7 3 7
8 4
9 1 5 6 8
Đuôi Loto
0 8
1 4 5 6 9
2 5
3 4 7
4 4 5 8
5 1 9
6 1 2 3 4 4 9
7 3 5 7
8 9
9 6

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 17-04-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 17-04-2024
Đặc biệt 90289
Giải nhất 19874
Giải nhì 24789 50177
Giải ba 84160 84250 66154
14306 03341 85969
Giải tư 3241 9829 9103 6240
Giải năm 5674 7671 0218
3300 5133 6434
Giải sáu 317 228 892
Giải bảy 47 40 90 27
Đầu Loto
0 3 6
1 7 8
2 7 8 9
3 3 4
4 1 1 7
5 4
6 9
7 1 4 4 7
8 9 9
9 2
Đuôi Loto
0 4 4 5 6 9
1 4 4 7
2 9
3 3
4 3 5 7 7
5
6
7 1 2 4 7
8 1 2
9 2 6 8 8

XSMB 30 NGÀY – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 30 NGÀY – KQXSMB 30 NGÀY

 

XSMB 30 ngày hay xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 30 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 30 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 30 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 30 ngày hôm nay – Kết quả xổ số miền bắc

 

  • – Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • – Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • – Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • – Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • – Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • – Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • – Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.