Xổ số miền bắc 10 ngày

Trang chủ » Xổ số miền bắc 10 ngày

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 17-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 17-05-2024
Đặc biệt 51468
Giải nhất 36545
Giải nhì 25740 88471
Giải ba 71270 59190 24080
02738 14554 91467
Giải tư 1610 7280 1449 3711
Giải năm 1990 2823 4099
1531 0662 6554
Giải sáu 811 467 195
Giải bảy 45 41 62 32
Đầu Loto
0
1 1 1
2 3
3 1 2 8
4 1 5 5 9
5 4 4
6 2 2 7 7 8
7 1
8
9 5 9
Đuôi Loto
0 1 4 7 8 8 9 9
1 1 1 3 4 7
2 3 6 6
3 2
4 5 5
5 4 4 9
6
7 6 6
8 3 6
9 4 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 16-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 16-05-2024
Đặc biệt 61034
Giải nhất 71290
Giải nhì 62348 50106
Giải ba 88442 20468 98125
52900 60651 31992
Giải tư 2338 9068 9944 8906
Giải năm 2052 1282 6872
1395 3593 8574
Giải sáu 165 824 844
Giải bảy 30 92 09 25
Đầu Loto
0 6 6 9
1
2 4 5 5
3 4 8
4 2 4 4 8
5 1 2
6 5 8 8
7 2 4
8 2
9 2 2 3 5
Đuôi Loto
0 3 9
1 5
2 4 5 7 8 9 9
3 9
4 2 3 4 4 7
5 2 2 6 9
6
7
8 3 4 6 6
9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 15-05-2024
Đặc biệt 06926
Giải nhất 62025
Giải nhì 01409 55964
Giải ba 06652 08021 58498
38040 60194 51612
Giải tư 9231 5633 3688 2553
Giải năm 1388 2016 7652
8917 9212 7390
Giải sáu 336 470 610
Giải bảy 89 29 30 72
Đầu Loto
0 9
1 2 2 6 7
2 1 5 6 9
3 1 3 6
4
5 2 2 3
6 4
7 2
8 8 8 9
9 4 8
Đuôi Loto
0 1 3 4 7 9
1 2 3
2 1 1 5 5 7
3 3 5
4 6 9
5 2
6 1 2 3
7 1
8 8 8 9
9 2 8

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 14-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 14-05-2024
Đặc biệt 16880
Giải nhất 28703
Giải nhì 39525 63916
Giải ba 15096 08691 26638
16518 93526 28481
Giải tư 8610 7148 0858 1031
Giải năm 1597 2914 5213
4645 6661 9199
Giải sáu 934 848 328
Giải bảy 66 63 45 65
Đầu Loto
0 3
1 3 4 6 8
2 5 6 8
3 1 4 8
4 5 5 8 8
5 8
6 1 3 5 6
7
8 1
9 1 6 7 9
Đuôi Loto
0 1 8
1 3 6 8 9
2
3 1 6
4 1 3
5 2 4 4 6
6 1 2 6 9
7 9
8 1 2 3 4 4 5
9 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 13-05-2024
Đặc biệt 84396
Giải nhất 64440
Giải nhì 12844 84462
Giải ba 39690 88306 54902
80590 37165 66935
Giải tư 3100 7913 8862 4260
Giải năm 8127 9549 6572
7683 7337 1419
Giải sáu 007 667 359
Giải bảy 63 62 20 26
Đầu Loto
0 2 6 7
1 3 9
2 6 7
3 5 7
4 4 9
5 9
6 2 2 2 3 5 7
7 2
8 3
9 6
Đuôi Loto
0 2 4 6 9 9
1
2 6 6 6 7
3 1 6 8
4 4
5 3 6
6 2 9
7 2 3 6
8
9 1 4 5

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 12-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 12-05-2024
Đặc biệt 54105
Giải nhất 06147
Giải nhì 74859 97508
Giải ba 73957 99482 89320
24590 26706 66538
Giải tư 7963 9465 0076 7088
Giải năm 5862 9352 0691
2480 1519 4340
Giải sáu 751 430 989
Giải bảy 75 33 21 97
Đầu Loto
0 5 6 8
1 9
2 1
3 3 8
4 7
5 1 2 7 9
6 2 3 5
7 5 6
8 2 8 9
9 1 7
Đuôi Loto
0 2 3 4 8 9
1 2 5 9
2 5 6 8
3 3 6
4
5 6 7
6 7
7 4 5 9
8 3 8
9 1 5 8

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 11-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 11-05-2024
Đặc biệt 98076
Giải nhất 10832
Giải nhì 34069 56100
Giải ba 99345 21382 23746
71599 25382 85169
Giải tư 0930 1587 9302 2080
Giải năm 0506 4079 4286
6281 9650 6402
Giải sáu 526 321 995
Giải bảy 64 52 00 77
Đầu Loto
0 2 2 6
1
2 1 6
3 2
4 5 6
5 2
6 4 9 9
7 6 7 9
8 1 2 2 6 7
9 5 9
Đuôi Loto
0 3 5 8
1 2 8
2 3 5 8 8
3
4 6
5 4 9
6 2 4 7 8
7 7 8
8
9 6 6 7 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 10-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 10-05-2024
Đặc biệt 78736
Giải nhất 18262
Giải nhì 50955 32467
Giải ba 23671 36298 05252
86570 16030 92419
Giải tư 9864 2396 4270 9528
Giải năm 3814 6159 4915
6569 5975 3971
Giải sáu 157 788 615
Giải bảy 61 25 40 81
Đầu Loto
0
1 4 5 5 9
2 5 8
3 6
4
5 2 5 7 9
6 1 2 4 7 9
7 1 1 5
8 1 8
9 6 8
Đuôi Loto
0 3 4 7 7
1 6 7 7 8
2 5 6
3
4 1 6
5 1 1 2 5 7
6 3 9
7 5 6
8 2 8 9
9 1 5 6

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 09-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 09-05-2024
Đặc biệt 60325
Giải nhất 15349
Giải nhì 32360 62341
Giải ba 75210 62356 51398
75745 57573 85987
Giải tư 1468 8155 2344 3177
Giải năm 4101 1314 6459
5476 3361 9112
Giải sáu 358 053 489
Giải bảy 34 30 62 71
Đầu Loto
0 1
1 2 4
2 5
3 4
4 1 4 5 9
5 3 5 6 8 9
6 1 2 8
7 1 3 6 7
8 7 9
9 8
Đuôi Loto
0 1 3 6
1 4 6 7
2 1 6
3 5 7
4 1 3 4
5 2 4 5
6 5 7
7 7 8
8 5 6 9
9 4 5 8

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 08-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 08-05-2024
Đặc biệt 56095
Giải nhất 97809
Giải nhì 58525 99356
Giải ba 37066 79058 17319
80729 82947 25743
Giải tư 3094 2057 5210 6852
Giải năm 3379 9322 9426
1998 7384 9935
Giải sáu 963 856 373
Giải bảy 07 22 24 10
Đầu Loto
0 7 9
1 9
2 2 2 4 5 6 9
3 5
4 3 7
5 2 6 6 7 8
6 3 6
7 3 9
8 4
9 4 5 8
Đuôi Loto
0 1 1
1
2 2 2 5
3 4 6 7
4 2 8 9
5 2 3 9
6 2 5 5 6
7 4 5
8 5 9
9 1 2 7

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 07-05-2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 07-05-2024
Đặc biệt 12317
Giải nhất 81118
Giải nhì 75679 55486
Giải ba 53640 11641 98550
51697 35757 58353
Giải tư 4876 8039 6393 9366
Giải năm 1073 9098 6376
6149 3473 0458
Giải sáu 004 560 330
Giải bảy 28 17 01 22
Đầu Loto
0 1 4
1 7 7 8
2 2 8
3 9
4 1 9
5 3 7 8
6 6
7 3 3 6 6 9
8 6
9 3 7 8
Đuôi Loto
0 3 4 5 6
1 4
2 2
3 5 7 7 9
4
5
6 6 7 7 8
7 1 1 5 9
8 1 2 5 9
9 3 4 7

XSMB 10 NGÀY – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY – KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay – Kết quả xổ số miền bắc

 

  • – Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • – Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • – Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • – Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • – Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • – Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • – Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.