Xổ số miền bắc 10 ngày

Trang chủ » Xổ số miền bắc 10 ngày

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 01/06/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 01/06/2023
Đặc biệt 95921
Giải nhất 60072
Giải nhì 60772 42018
Giải ba 90528 85129 93364
58075 83241 77085
Giải tư 6817 1204 2635 4543
Giải năm 3317 1198 1200
4091 1777 7879
Giải sáu 188 582 598
Giải bảy 81 27 71 20
Đầu Loto
0 4
1 7 7 8
2 1 7 8 9
3 5
4 1 3
5
6 4
7 1 2 2 5 7 9
8 1 2 5 8
9 1 8 8
Đuôi Loto
0 2
1 2 4 7 8 9
2 7 7 8
3 4
4 6
5 3 7 8
6
7 1 1 2 7
8 1 2 8 9 9
9 2 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 31/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 31/05/2023
Đặc biệt 88961
Giải nhất 40956
Giải nhì 31944 49287
Giải ba 19424 05612 78426
30296 38763 87816
Giải tư 9466 8678 4184 2567
Giải năm 7313 3260 1908
1779 7508 4262
Giải sáu 169 307 843
Giải bảy 87 02 22 91
Đầu Loto
0 2 7 8 8
1 2 3 6
2 2 4 6
3
4 3 4
5 6
6 1 2 3 6 7 9
7 8 9
8 4 7 7
9 1 6
Đuôi Loto
0 6
1 6 9
2 1 2 6
3 1 4 6
4 2 4 8
5
6 1 2 5 6 9
7 6 8 8
8 7
9 6 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 30/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 30/05/2023
Đặc biệt 20765
Giải nhất 15037
Giải nhì 35868 93065
Giải ba 57840 39646 93650
76407 80500 27833
Giải tư 7861 9818 7371 0560
Giải năm 7185 0130 9462
2951 0104 1993
Giải sáu 287 387 650
Giải bảy 96 60 37 21
Đầu Loto
0 4 7
1 8
2 1
3 3 7 7
4 6
5 1
6 1 2 5 5 8
7 1
8 5 7 7
9 3 6
Đuôi Loto
0 3 4 5 5 6 6
1 2 5 6 7
2 6
3 3 9
4
5 6 6 8
6 4 9
7 3 3 8 8
8 1 6
9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 29/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 29/05/2023
Đặc biệt 85867
Giải nhất 98338
Giải nhì 10638 56467
Giải ba 71926 87565 57336
56415 07553 67042
Giải tư 6742 1749 8665 0992
Giải năm 0594 4871 7149
8937 3123 4242
Giải sáu 948 191 615
Giải bảy 78 91 21 34
Đầu Loto
0
1 5 5
2 1 3 6
3 4 6 7 8 8
4 2 2 2 8 9 9
5 3
6 5 5 7 7
7 1 8
8
9 1 1 2 4
Đuôi Loto
0
1 2 7 9 9
2 4 4 4 9
3 2 5
4 3 9
5 1 1 6 6
6 2 3
7 3 6 6
8 3 3 4 7
9 4 4

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 28/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 28/05/2023
Đặc biệt 79459
Giải nhất 32985
Giải nhì 36739 28089
Giải ba 00824 84828 31874
10126 29991 97383
Giải tư 9781 9537 5387 9377
Giải năm 7327 8876 8618
0448 3320 6967
Giải sáu 972 313 256
Giải bảy 71 50 32 80
Đầu Loto
0
1 3 8
2 4 6 7 8
3 2 7 9
4 8
5 6 9
6 7
7 1 2 4 6 7
8 1 3 5 7 9
9 1
Đuôi Loto
0 2 5 8
1 7 8 9
2 3 7
3 1 8
4 2 7
5 8
6 2 5 7
7 2 3 6 7 8
8 1 2 4
9 3 5 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 27/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 27/05/2023
Đặc biệt 96237
Giải nhất 71344
Giải nhì 42533 09954
Giải ba 96746 15579 95688
52419 28175 26519
Giải tư 6364 8867 3211 1681
Giải năm 1698 8940 8762
7901 5425 2843
Giải sáu 849 191 024
Giải bảy 76 31 54 45
Đầu Loto
0 1
1 1 9 9
2 4 5
3 1 3 7
4 3 4 5 6 9
5 4 4
6 2 4 7
7 5 6 9
8 1 8
9 1 8
Đuôi Loto
0 4
1 1 3 8 9
2 6
3 3 4
4 2 4 5 5 6
5 2 4 7
6 4 7
7 3 6
8 8 9
9 1 1 4 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 26/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 26/05/2023
Đặc biệt 36191
Giải nhất 12247
Giải nhì 74125 55916
Giải ba 50939 18172 11720
73339 73686 22536
Giải tư 1413 7656 2151 9010
Giải năm 3208 7195 4948
3210 9463 0955
Giải sáu 188 203 342
Giải bảy 53 31 11 03
Đầu Loto
0 3 3 8
1 1 3 6
2 5
3 1 6 9 9
4 2 7 8
5 1 3 5 6
6 3
7 2
8 6 8
9 1 5
Đuôi Loto
0 1 1 2
1 1 3 5 9
2 4 7
3 1 5 6
4
5 2 5 9
6 1 3 5 8
7 4
8 4 8
9 3 3

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 25/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 25/05/2023
Đặc biệt 20319
Giải nhất 70232
Giải nhì 29500 71249
Giải ba 16884 99881 28251
71786 97777 82108
Giải tư 7537 2802 9443 3856
Giải năm 2521 5532 2000
7987 9291 0000
Giải sáu 369 815 984
Giải bảy 67 74 96 89
Đầu Loto
0 2 8
1 5 9
2 1
3 2 2 7
4 3 9
5 1 6
6 7 9
7 4 7
8 1 4 4 6 7 9
9 1 6
Đuôi Loto
0
1 2 5 8 9
2 3 3
3 4
4 7 8 8
5 1
6 5 8 9
7 3 6 7 8
8
9 1 4 6 8

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 24/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 24/05/2023
Đặc biệt 19966
Giải nhất 59476
Giải nhì 65345 58041
Giải ba 20304 95694 17344
72216 32696 67352
Giải tư 1785 1474 3062 2264
Giải năm 5454 4067 9087
2101 9117 9472
Giải sáu 073 840 164
Giải bảy 80 87 95 63
Đầu Loto
0 1 4
1 6 7
2
3
4 1 4 5
5 2 4
6 2 3 4 4 6 7
7 2 3 4 6
8 5 7 7
9 4 5 6
Đuôi Loto
0 4 8
1 4
2 5 6 7
3 6 7
4 4 5 6 6 7 9
5 4 8 9
6 1 6 7 9
7 1 6 8 8
8
9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 23/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 23/05/2023
Đặc biệt 95972
Giải nhất 02366
Giải nhì 43590 56621
Giải ba 19195 14216 52782
53347 92819 99789
Giải tư 0740 6907 5957 8967
Giải năm 4851 8691 5830
7301 6230 3908
Giải sáu 882 890 258
Giải bảy 61 27 17 44
Đầu Loto
0 1 7 8
1 6 7 9
2 1 7
3
4 4 7
5 1 7 8
6 1 6 7
7 2
8 2 2 9
9 1 5
Đuôi Loto
0 3 3 4 9 9
1 2 5 6 9
2 7 8 8
3
4 4
5 9
6 1 6
7 1 2 4 5 6
8 5
9 1 8

XSMB 10 NGÀY – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY – KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay – Kết quả xổ số miền bắc

 

  • – Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • – Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • – Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • – Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • – Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • – Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • – Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.