XSMB 60 Ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (KQXSMB) 60 Ngày - XSTD 60 ngày

Trang chủ » Xổ số miền bắc 60 ngày

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 28/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 28/06/2022
Đặc biệt 13149
Giải nhất 50944
Giải nhì 56408 12899
Giải ba 51240 26016 34018
37677 75677 71155
Giải tư 8612 4064 5037 2526
Giải năm 2699 1231 9403
2172 8141 3796
Giải sáu 163 640 049
Giải bảy 95 91 16 21
Đầu Loto
0 3 8
1 2 6 6 8
2 1 6
3 1 7
4 1 4 9 9
5 5
6 3 4
7 2 7 7
8
9 1 5 6 9 9
Đuôi Loto
0 4 4
1 2 3 4 9
2 1 7
3 6
4 4 6
5 5 9
6 1 1 2 9
7 3 7 7
8 1
9 4 4 9 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 27/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 27/06/2022
Đặc biệt 62171
Giải nhất 74232
Giải nhì 60392 44343
Giải ba 64585 95259 26829
39723 35831 09847
Giải tư 4995 7776 5533 9323
Giải năm 2572 1277 9664
1525 0828 6964
Giải sáu 310 044 843
Giải bảy 12 49 24 87
Đầu Loto
0
1 2
2 3 3 4 5 8 9
3 1 2 3
4 3 3 4 7 9
5 9
6 4 4
7 1 2 6 7
8 5 7
9 2 5
Đuôi Loto
0 1
1 3 7
2 1 3 7 9
3 2 2 3 4 4
4 2 4 6 6
5 2 8 9
6 7
7 4 7 8
8 2
9 2 4 5

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 26/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 26/06/2022
Đặc biệt 46970
Giải nhất 31422
Giải nhì 86547 33892
Giải ba 45364 70684 81736
25612 16840 89376
Giải tư 1695 0357 5666 7833
Giải năm 5090 6852 6342
8564 4633 3809
Giải sáu 891 253 016
Giải bảy 12 38 96 19
Đầu Loto
0 9
1 2 2 6 9
2 2
3 3 3 6 8
4 2 7
5 2 3 7
6 4 4 6
7 6
8 4
9 1 2 5 6
Đuôi Loto
0 4 7 9
1 9
2 1 1 2 4 5 9
3 3 3 5
4 6 6 8
5 9
6 1 3 6 7 9
7 4 5
8 3
9 1

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 25/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 25/06/2022
Đặc biệt 36768
Giải nhất 38794
Giải nhì 13490 72677
Giải ba 15066 24443 15882
26308 82699 79139
Giải tư 8918 1645 3051 9154
Giải năm 4385 7752 6154
5354 3336 1651
Giải sáu 939 933 878
Giải bảy 78 43 25 84
Đầu Loto
0 8
1 8
2 5
3 3 6 9 9
4 3 3 5
5 1 1 2 4 4 4
6 6 8
7 7 8 8
8 2 4 5
9 4 9
Đuôi Loto
0 9
1 5 5
2 5 8
3 3 4 4
4 5 5 5 8 9
5 2 4 8
6 3 6
7 7
8 1 6 7 7
9 3 3 9

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 24/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 24/06/2022
Đặc biệt 49677
Giải nhất 52644
Giải nhì 85957 46813
Giải ba 98455 94086 46941
17885 22104 44477
Giải tư 9945 0495 9548 5471
Giải năm 6424 7677 2100
2340 3691 4455
Giải sáu 611 808 258
Giải bảy 00 70 56 01
Đầu Loto
0 1 4 8
1 1 3
2 4
3
4 1 4 5 8
5 5 5 6 7 8
6
7 1 7 7 7
8 5 6
9 1 5
Đuôi Loto
0 4 7
1 1 4 7 9
2
3 1
4 2 4
5 4 5 5 8 9
6 5 8
7 5 7 7 7
8 4 5
9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 23/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 23/06/2022
Đặc biệt 97140
Giải nhất 07147
Giải nhì 89901 84392
Giải ba 86800 57912 74223
94248 74106 50119
Giải tư 3005 6816 9954 5078
Giải năm 3441 1081 5171
2533 2246 1650
Giải sáu 797 282 710
Giải bảy 01 99 42 70
Đầu Loto
0 1 1 5 6
1 2 6 9
2 3
3 3
4 1 2 6 7 8
5 4
6
7 1 8
8 1 2
9 2 7 9
Đuôi Loto
0 1 4 5 7
1 4 7 8
2 1 4 8 9
3 2 3
4 5
5
6 1 4
7 4 9
8 4 7
9 1 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 22/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 22/06/2022
Đặc biệt 50846
Giải nhất 92133
Giải nhì 75657 64087
Giải ba 07018 36544 47407
24068 08148 90008
Giải tư 7413 9850 3093 6318
Giải năm 1378 3717 5295
1263 9362 8679
Giải sáu 304 237 359
Giải bảy 16 04 92 47
Đầu Loto
0 4 4 7 8
1 3 6 7 8 8
2
3 3 7
4 4 6 7 8
5 7 9
6 2 3 8
7 8 9
8 7
9 2 3 5
Đuôi Loto
0 5
1
2 6 9
3 1 3 6 9
4 4
5 9
6 1 4
7 1 3 4 5 8
8 1 1 4 6 7
9 5 7

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 21/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 21/06/2022
Đặc biệt 81571
Giải nhất 37576
Giải nhì 55878 19205
Giải ba 29243 70739 42034
44247 47378 17728
Giải tư 2161 9095 9921 5105
Giải năm 8400 0640 6451
4308 4306 4105
Giải sáu 004 972 310
Giải bảy 38 37 54 28
Đầu Loto
0 4 5 5 5 6 8
1
2 1 8 8
3 4 7 8 9
4 3 7
5 1 4
6 1
7 1 2 6 8 8
8
9 5
Đuôi Loto
0 1 4
1 2 5 6 7
2 7
3 4
4 3 5
5 9
6 7
7 3 4
8 2 2 3 7 7
9 3

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 20/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 20/06/2022
Đặc biệt 71808
Giải nhất 24479
Giải nhì 90383 30364
Giải ba 75004 74192 85474
35965 24574 05315
Giải tư 6798 6633 2959 8954
Giải năm 3354 2503 8187
1722 7345 4980
Giải sáu 152 770 946
Giải bảy 45 33 95 20
Đầu Loto
0 3 4 8
1 5
2 2
3 3 3
4 5 5 6
5 2 4 4 9
6 4 5
7 4 4 9
8 3 7
9 2 5 8
Đuôi Loto
0 2 7 8
1
2 2 5 9
3 3 3 8
4 5 5 6 7 7
5 1 4 4 6 9
6 4
7 8
8 9
9 5 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 19/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 19/06/2022
Đặc biệt 66449
Giải nhất 97184
Giải nhì 94411 45452
Giải ba 06547 36248 61648
53218 95146 48543
Giải tư 6951 8501 3322 1025
Giải năm 8769 7431 8313
0166 6893 4729
Giải sáu 474 717 072
Giải bảy 43 02 07 19
Đầu Loto
0 1 2 7
1 1 3 7 8 9
2 2 5 9
3 1
4 3 3 6 7 8 8 9
5 1 2
6 6 9
7 2 4
8 4
9 3
Đuôi Loto
0
1 1 3 5
2 2 5 7
3 1 4 4 9
4 7 8
5 2
6 4 6
7 1 4
8 1 4 4
9 1 2 4 6

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 18/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 18/06/2022
Đặc biệt 87190
Giải nhất 21110
Giải nhì 89033 05612
Giải ba 40604 22974 97388
32375 29525 47990
Giải tư 3021 6272 2712 6064
Giải năm 6803 8396 9069
9128 0880 9176
Giải sáu 765 095 944
Giải bảy 18 50 32 13
Đầu Loto
0 3 4
1 2 2 3 8
2 1 5 8
3 2 3
4 4
5
6 4 5 9
7 2 4 5 6
8 8
9 5 6
Đuôi Loto
0 1 5 8 9 9
1 2
2 1 1 3 7
3 1 3
4 4 6 7
5 2 6 7 9
6 7 9
7
8 1 2 8
9 6

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 17/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 17/06/2022
Đặc biệt 68274
Giải nhất 90547
Giải nhì 16117 31774
Giải ba 71919 59789 52759
73565 51302 86755
Giải tư 6677 4723 3648 8365
Giải năm 3760 6122 9811
5613 9940 4817
Giải sáu 544 302 693
Giải bảy 76 34 68 39
Đầu Loto
0 2 2
1 1 3 7 7 9
2 2 3
3 4 9
4 4 7 8
5 5 9
6 5 5 8
7 4 4 6 7
8 9
9 3
Đuôi Loto
0 4 6
1 1
2 2
3 1 2 9
4 3 4 7 7
5 5 6 6
6 7
7 1 1 4 7
8 4 6
9 1 3 5 8

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 16/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 16/06/2022
Đặc biệt 90524
Giải nhất 87917
Giải nhì 80177 80924
Giải ba 76198 62872 84149
19176 88686 93528
Giải tư 9904 6186 6774 8110
Giải năm 0830 7162 7529
1436 1953 3189
Giải sáu 099 448 985
Giải bảy 07 50 64 87
Đầu Loto
0 4 7
1 7
2 4 4 8 9
3 6
4 8 9
5 3
6 2 4
7 2 4 6 7
8 5 6 6 7 9
9 8 9
Đuôi Loto
0 1 3 5
1
2 6 7
3 5
4 2 2 6 7
5 8
6 3 7 8 8
7 1 7 8
8 2 4 9
9 2 4 8 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 15/06/2022
Đặc biệt 79716
Giải nhất 00074
Giải nhì 00104 49785
Giải ba 58893 62313 99728
02338 97143 53105
Giải tư 5498 5666 1419 0002
Giải năm 3465 4594 2067
7813 8841 4558
Giải sáu 787 737 306
Giải bảy 05 39 74 85
Đầu Loto
0 2 4 5 5 6
1 3 3 6 9
2 8
3 7 8 9
4 1 3
5 8
6 5 6 7
7 4 4
8 5 5 7
9 3 4 8
Đuôi Loto
0
1 4
2
3 1 1 4 9
4 7 7 9
5 6 8 8
6 1 6
7 3 6 8
8 2 3 5 9
9 1 3

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 14/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 14/06/2022
Đặc biệt 52762
Giải nhất 47624
Giải nhì 42638 87278
Giải ba 62910 59571 64073
66129 38593 84244
Giải tư 6959 1357 5717 0740
Giải năm 0680 5940 0830
8208 8500 9839
Giải sáu 937 378 574
Giải bảy 95 92 61 53
Đầu Loto
0 8
1 7
2 4 9
3 7 8 9
4 4
5 3 7 9
6 1 2
7 1 3 4 8 8
8
9 2 3 5
Đuôi Loto
0 1 3 4 4 8
1 6 7
2 6 9
3 5 7 9
4 2 4 7
5 9
6
7 1 3 5
8 3 7 7
9 2 3 5

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 13/06/2022
Đặc biệt 89927
Giải nhất 77049
Giải nhì 95785 88560
Giải ba 02501 28731 84940
63777 51957 41446
Giải tư 4772 0337 6666 9635
Giải năm 3025 9674 7749
8248 0088 9539
Giải sáu 030 213 129
Giải bảy 29 70 33 19
Đầu Loto
0 1
1 3 9
2 5 7 9 9
3 1 3 5 7 9
4 6 8 9 9
5 7
6 6
7 2 4 7
8 5 8
9
Đuôi Loto
0 3 4 6 7
1 3
2 7
3 1 3
4 7
5 2 3 8
6 4 6
7 2 3 5 7
8 4 8
9 1 2 2 3 4 4

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 12/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 12/06/2022
Đặc biệt 17818
Giải nhất 18326
Giải nhì 38568 10728
Giải ba 38067 86056 06170
88468 60735 15770
Giải tư 9551 3122 4745 1153
Giải năm 8912 0026 2813
2431 4850 1961
Giải sáu 973 712 494
Giải bảy 24 23 90 01
Đầu Loto
0 1
1 2 2 3 8
2 2 3 4 6 6 8
3 1 5
4 5
5 1 3 6
6 1 7 8 8
7 3
8
9 4
Đuôi Loto
0 5 7 7 9
1 3 5 6
2 1 1 2
3 1 2 5 7
4 2 9
5 3 4
6 2 2 5
7 6
8 1 2 6 6
9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 11/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 11/06/2022
Đặc biệt 29224
Giải nhất 20766
Giải nhì 20025 62589
Giải ba 86559 46901 74366
31423 06027 62203
Giải tư 5922 5175 1079 1042
Giải năm 4227 5014 5099
4763 3227 4269
Giải sáu 570 449 342
Giải bảy 32 06 33 55
Đầu Loto
0 1 3 6
1 4
2 2 3 4 5 7 7 7
3 2 3
4 2 2 9
5 5 9
6 3 6 6 9
7 5 9
8 9
9 9
Đuôi Loto
0 7
1
2 2 3 4 4
3 2 3 6
4 1 2
5 2 5 7
6 6 6
7 2 2 2
8
9 4 5 6 7 8 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 10/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 10/06/2022
Đặc biệt 08391
Giải nhất 12397
Giải nhì 70522 30508
Giải ba 49309 00889 33185
80590 37524 87162
Giải tư 6218 2133 4658 6445
Giải năm 4763 3870 5285
9927 8246 8501
Giải sáu 853 262 216
Giải bảy 45 81 02 24
Đầu Loto
0 1 2 8 9
1 6 8
2 2 4 4 7
3 3
4 5 5 6
5 3 8
6 2 2 3
7
8 1 5 5 9
9 1 7
Đuôi Loto
0 7 9
1 8 9
2 2 6 6
3 3 5 6
4 2 2
5 4 4 8 8
6 1 4
7 2 9
8 1 5
9 8

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 09/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 09/06/2022
Đặc biệt 08181
Giải nhất 31938
Giải nhì 54758 94628
Giải ba 81130 06008 64761
24949 27851 38592
Giải tư 1300 5204 8673 1860
Giải năm 9956 8343 9800
2523 9821 4600
Giải sáu 896 227 329
Giải bảy 45 60 10 91
Đầu Loto
0 4 8
1
2 1 3 7 8 9
3 8
4 3 5 9
5 1 6 8
6 1
7 3
8 1
9 1 2 6
Đuôi Loto
0 1 3 6 6
1 2 5 6 8 9
2 9
3 2 4 7
4
5 4
6 5 9
7 2
8 2 3 5
9 2 4

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 08/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 08/06/2022
Đặc biệt 28977
Giải nhất 48768
Giải nhì 41760 62360
Giải ba 90941 76319 99643
46110 48176 46366
Giải tư 3509 0374 7384 0837
Giải năm 1534 9412 4925
3931 6182 1732
Giải sáu 142 895 120
Giải bảy 79 59 55 84
Đầu Loto
0 9
1 2 9
2 5
3 1 2 4 7
4 1 2 3
5 5 9
6 6 8
7 4 6 7 9
8 2 4 4
9 5
Đuôi Loto
0 1 2 6 6
1 3 4
2 1 3 4 8
3 4
4 3 7 8 8
5 2 5 9
6 6 7
7 3 7
8 6
9 1 5 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 07/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 07/06/2022
Đặc biệt 87525
Giải nhất 77223
Giải nhì 93290 74117
Giải ba 93159 63705 38570
33305 34112 44451
Giải tư 8100 7008 4260 4130
Giải năm 7241 8235 4384
5874 2658 6610
Giải sáu 495 363 799
Giải bảy 19 94 46 95
Đầu Loto
0 5 5 8
1 2 7 9
2 3 5
3 5
4 1 6
5 1 8 9
6 3
7 4
8 4
9 4 5 5 9
Đuôi Loto
0 1 3 6 7 9
1 4 5
2 1
3 2 6
4 7 8 9
5 2 3 9 9
6 4
7 1
8 5
9 1 5 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 06/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 06/06/2022
Đặc biệt 11584
Giải nhất 78907
Giải nhì 25958 67236
Giải ba 63964 38604 87235
42320 65902 68469
Giải tư 9916 4894 0460 3908
Giải năm 2074 8735 9103
4890 2716 4212
Giải sáu 585 619 864
Giải bảy 51 90 10 32
Đầu Loto
0 2 3 4 7 8
1 2 6 6 9
2
3 2 5 5 6
4
5 1 8
6 4 4 9
7 4
8 4 5
9 4
Đuôi Loto
0 1 2 6 9 9
1 5
2 1 3
3
4 6 6 7 8 9
5 3 3 8
6 1 1 3
7
8 5
9 1 6

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 05/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 05/06/2022
Đặc biệt 05479
Giải nhất 40705
Giải nhì 21572 72488
Giải ba 25980 76232 38091
47227 02038 03832
Giải tư 2953 5331 8265 8946
Giải năm 5166 3295 4908
9325 1297 4755
Giải sáu 048 332 850
Giải bảy 07 67 92 82
Đầu Loto
0 5 7 8
1
2 5 7
3 1 2 2 2 8
4 6 8
5 3 5
6 5 6 7
7 2 9
8 2 8
9 1 2 5 7
Đuôi Loto
0 5 8
1 3 9
2 3 3 3 7 8 9
3 5
4
5 2 5 6 9
6 4 6
7 2 6 9
8 3 4 8
9 7

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 04/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 04/06/2022
Đặc biệt 60832
Giải nhất 30058
Giải nhì 63129 67653
Giải ba 30448 14577 57334
18196 03418 21125
Giải tư 2962 4394 7219 8466
Giải năm 5178 9011 2444
4487 3398 1365
Giải sáu 500 161 485
Giải bảy 03 68 87 42
Đầu Loto
0 3
1 1 8 9
2 5 9
3 2 4
4 2 4 8
5 3 8
6 1 2 5 6 8
7 7 8
8 5 7 7
9 4 6 8
Đuôi Loto
0
1 1 6
2 3 4 6
3 5
4 3 4 9
5 2 6 8
6 6 9
7 7 8 8
8 1 4 5 6 7 9
9 1 2

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 03/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 03/06/2022
Đặc biệt 89242
Giải nhất 06999
Giải nhì 68754 88467
Giải ba 97694 47292 96561
61211 45866 76038
Giải tư 2824 6092 4292 1655
Giải năm 8295 9536 9136
2358 9940 2159
Giải sáu 523 093 711
Giải bảy 42 31 15 43
Đầu Loto
0
1 1 1 5
2 3 4
3 1 6 6 8
4 2 2 3
5 4 5 8 9
6 1 6 7
7
8
9 2 2 2 3 4 5 9
Đuôi Loto
0 4
1 1 1 3 6
2 4 4 9 9 9
3 2 4 9
4 2 5 9
5 1 5 9
6 3 3 6
7 6
8 3 5
9 5 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 02/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 02/06/2022
Đặc biệt 51768
Giải nhất 40463
Giải nhì 20261 32549
Giải ba 55485 75696 81344
25884 48194 19999
Giải tư 8408 6602 9896 9529
Giải năm 6199 5370 1283
9090 8034 2240
Giải sáu 332 925 570
Giải bảy 73 13 82 55
Đầu Loto
0 2 8
1 3
2 5 9
3 2 4
4 4 9
5 5
6 1 3 8
7 3
8 2 3 4 5
9 4 6 6 9 9
Đuôi Loto
0 4 7 7 9
1 6
2 3 8
3 1 6 7 8
4 3 4 8 9
5 2 5 8
6 9 9
7
8 6
9 2 4 9 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 01/06/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 01/06/2022
Đặc biệt 31918
Giải nhất 04729
Giải nhì 37215 50551
Giải ba 27923 65013 34637
04904 14101 69438
Giải tư 3529 3496 6826 7625
Giải năm 2163 9481 4488
6890 1187 2392
Giải sáu 099 210 654
Giải bảy 15 52 48 36
Đầu Loto
0 1 4
1 3 5 5 8
2 3 5 6 9 9
3 6 7 8
4 8
5 1 2 4
6 3
7
8 1 7 8
9 2 6 9
Đuôi Loto
0 1 9
1 5 8
2 5 9
3 1 2 6
4 5
5 1 1 2
6 2 3 9
7 3 8
8 1 3 4 8
9 2 2 9

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 31/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 31/05/2022
Đặc biệt 39725
Giải nhất 23112
Giải nhì 94003 94061
Giải ba 12526 60746 72450
16619 85382 33517
Giải tư 7627 5084 7836 3990
Giải năm 9992 2983 3134
5021 5244 1810
Giải sáu 259 636 493
Giải bảy 96 60 38 41
Đầu Loto
0 3
1 2 7 9
2 1 5 6 7
3 4 6 6 8
4 1 4 6
5 9
6 1
7
8 2 3 4
9 2 3 6
Đuôi Loto
0 1 5 6 9
1 2 4 6
2 1 8 9
3 8 9
4 3 4 8
5 2
6 2 3 3 4 9
7 1 2
8 3
9 1 5

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 30/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 30/05/2022
Đặc biệt 12512
Giải nhất 62935
Giải nhì 64686 41116
Giải ba 68096 98840 32140
56092 30312 08501
Giải tư 4910 1554 6967 3310
Giải năm 8077 6006 4601
6632 4181 0366
Giải sáu 591 768 764
Giải bảy 04 94 22 64
Đầu Loto
0 1 1 4 6
1 2 2 6
2 2
3 2 5
4
5 4
6 4 4 6 7 8
7 7
8 1 6
9 1 2 4 6
Đuôi Loto
0 1 1 4 4
1 8 9
2 1 1 2 3 9
3
4 5 6 6 9
5 3
6 1 6 8 9
7 6 7
8 6
9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 29/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 29/05/2022
Đặc biệt 87354
Giải nhất 28042
Giải nhì 37479 22643
Giải ba 39497 85599 19492
74411 95798 58465
Giải tư 6411 2761 1501 7149
Giải năm 6941 8163 6338
3309 4247 1198
Giải sáu 252 307 648
Giải bảy 38 33 31 05
Đầu Loto
0 1 5 7 9
1 1 1
2
3 1 3 8 8
4 1 2 3 7 8 9
5 2 4
6 1 3 5
7 9
8
9 2 7 8 8 9
Đuôi Loto
0
1 1 1 3 4 6
2 4 5 9
3 3 4 6
4 5
5 6
6
7 4 9
8 3 3 4 9 9
9 4 7 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 28/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 28/05/2022
Đặc biệt 57318
Giải nhất 86313
Giải nhì 52292 77476
Giải ba 75688 25120 57019
90657 67823 68014
Giải tư 8907 9773 4469 8369
Giải năm 2517 9153 1007
3430 9241 8362
Giải sáu 719 640 292
Giải bảy 63 53 39 59
Đầu Loto
0 7 7
1 3 4 7 8 9 9
2 3
3 9
4 1
5 3 3 7 9
6 2 3 9 9
7 3 6
8 8
9 2 2
Đuôi Loto
0 2 3 4
1 4
2 6 9 9
3 1 2 5 5 6 7
4 1
5
6 7
7 1 5
8 1 8
9 1 1 3 5 6 6

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 27/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 27/05/2022
Đặc biệt 29667
Giải nhất 67112
Giải nhì 89775 42471
Giải ba 59259 29533 15141
57109 29907 26346
Giải tư 3800 1820 6576 3971
Giải năm 9378 8504 3152
2231 5413 7322
Giải sáu 657 278 665
Giải bảy 13 84 54 92
Đầu Loto
0 4 7 9
1 2 3 3
2 2
3 1 3
4 1 6
5 2 4 7 9
6 5 7
7 1 1 5 6 8 8
8 4
9 2
Đuôi Loto
0 2
1 3 4 7 7
2 1 2 5 9
3 1 1 3
4 5 8
5 6 7
6 4 7
7 5 6
8 7 7
9 5

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 26/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 26/05/2022
Đặc biệt 41717
Giải nhất 95585
Giải nhì 58093 91750
Giải ba 87740 81446 96330
95650 41883 98877
Giải tư 3427 2316 6061 2559
Giải năm 4921 3419 1820
2593 0493 7193
Giải sáu 296 454 735
Giải bảy 57 13 63 47
Đầu Loto
0
1 3 6 7 9
2 1 7
3 5
4 6 7
5 4 7 9
6 1 3
7 7
8 3 5
9 3 3 3 3 6
Đuôi Loto
0 2 3 4 5 5
1 2 6
2
3 1 6 8 9 9 9 9
4 5
5 3 8
6 1 4 9
7 1 2 4 5 7
8
9 1 5

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 25/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 25/05/2022
Đặc biệt 87109
Giải nhất 07545
Giải nhì 03599 26377
Giải ba 41443 41075 50856
95139 25324 61248
Giải tư 7123 3738 4897 4969
Giải năm 2079 2013 4764
8214 1747 7491
Giải sáu 348 804 059
Giải bảy 77 66 01 59
Đầu Loto
0 1 4 9
1 3 4
2 3 4
3 8 9
4 3 5 7 8 8
5 6 9 9
6 4 6 9
7 5 7 7 9
8
9 1 7 9
Đuôi Loto
0
1 9
2
3 1 2 4
4 1 2 6
5 4 7
6 5 6
7 4 7 7 9
8 3 4 4
9 3 5 5 6 7 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 24/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 24/05/2022
Đặc biệt 97218
Giải nhất 58758
Giải nhì 87719 05801
Giải ba 31319 32255 69356
87026 37101 22493
Giải tư 2857 7477 7015 3584
Giải năm 2738 9768 6715
3837 0376 5285
Giải sáu 785 619 594
Giải bảy 30 87 41 49
Đầu Loto
0 1 1
1 5 5 8 9 9 9
2 6
3 7 8
4 1 9
5 5 6 7 8
6 8
7 6 7
8 4 5 5 7
9 3 4
Đuôi Loto
0 3
1 4
2
3 9
4 8 9
5 1 1 5 8 8
6 2 5 7
7 3 5 7 8
8 1 3 5 6
9 1 1 1 4

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 23/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 23/05/2022
Đặc biệt 29213
Giải nhất 64806
Giải nhì 79526 21519
Giải ba 79055 83498 48166
66999 60892 26542
Giải tư 2922 8295 5736 1480
Giải năm 1192 7948 7140
7108 2577 6229
Giải sáu 025 779 153
Giải bảy 17 54 81 51
Đầu Loto
0 6 8
1 3 7 9
2 2 5 6 9
3 6
4 2 8
5 1 3 4 5
6 6
7 7 9
8 1
9 2 2 5 8 9
Đuôi Loto
0 4 8
1 5 8
2 2 4 9 9
3 1 5
4 5
5 2 5 9
6 2 3 6
7 1 7
8 4 9
9 1 2 7 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 22/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 22/05/2022
Đặc biệt 24547
Giải nhất 49158
Giải nhì 88253 39604
Giải ba 77448 92351 99577
48872 58631 09422
Giải tư 9311 5583 1959 1099
Giải năm 5841 6574 2211
5029 0915 6219
Giải sáu 571 895 203
Giải bảy 57 56 01 47
Đầu Loto
0 1 3 4
1 1 1 5 9
2 2 9
3 1
4 1 7 7 8
5 1 3 6 7 8 9
6
7 1 2 4 7
8 3
9 5 9
Đuôi Loto
0
1 1 1 3 4 5 7
2 2 7
3 5 8
4 7
5 1 9
6 5
7 4 4 5 7
8 4 5
9 1 2 5 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 21/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 21/05/2022
Đặc biệt 85198
Giải nhất 20830
Giải nhì 08364 24874
Giải ba 09500 00837 14233
78831 28309 86212
Giải tư 3330 1999 6180 1527
Giải năm 4238 3344 7589
6327 8058 4791
Giải sáu 559 193 047
Giải bảy 53 64 13 80
Đầu Loto
0 9
1 2 3
2 7 7
3 1 3 7 8
4 4 7
5 3 8 9
6 4 4
7 4
8 9
9 1 3 8 9
Đuôi Loto
0 3 3 8 8
1 3 9
2 1
3 1 3 5 9
4 4 6 6 7
5
6
7 2 2 3 4
8 3 5 9
9 5 8 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 20/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 20/05/2022
Đặc biệt 78195
Giải nhất 29924
Giải nhì 93148 31878
Giải ba 90373 98148 70425
68174 87509 45128
Giải tư 1579 8236 1126 0906
Giải năm 8299 3776 3912
2338 8819 9177
Giải sáu 218 446 574
Giải bảy 22 23 60 58
Đầu Loto
0 6 9
1 2 8 9
2 2 3 4 5 6 8
3 6 8
4 6 8 8
5 8
6
7 3 4 4 6 7 8 9
8
9 5 9
Đuôi Loto
0 6
1
2 1 2
3 2 7
4 2 7 7
5 2 9
6 2 3 4 7
7 7
8 1 2 3 4 4 5 7
9 1 7 9

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 19/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 19/05/2022
Đặc biệt 49968
Giải nhất 89976
Giải nhì 98236 01110
Giải ba 64466 55492 25276
76607 20023 86611
Giải tư 4653 0404 1264 3776
Giải năm 4814 3489 9545
9481 8206 7286
Giải sáu 045 986 854
Giải bảy 04 71 25 50
Đầu Loto
0 4 4 6 7
1 1 4
2 3 5
3 6
4 5 5
5 3 4
6 4 6 8
7 1 6 6 6
8 1 6 6 9
9 2
Đuôi Loto
0 1 5
1 1 7 8
2 9
3 2 5
4 1 5 6
5 2 4 4
6 3 6 7 7 7 8 8
7
8 6
9 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 18/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 18/05/2022
Đặc biệt 69049
Giải nhất 92364
Giải nhì 38074 38286
Giải ba 33957 38478 51395
00617 57860 35530
Giải tư 4650 8057 0190 9775
Giải năm 9972 0632 6653
0699 7726 0943
Giải sáu 413 766 550
Giải bảy 28 57 02 77
Đầu Loto
0 2
1 3 7
2 6 8
3 2
4 3 9
5 3 7 7 7
6 4 6
7 2 4 5 7 8
8 6
9 5 9
Đuôi Loto
0 3 5 5 6 9
1
2 3 7
3 1 4 5
4 6 7
5 7 9
6 2 6 8
7 1 5 5 5 7
8 2 7
9 4 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 17/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 17/05/2022
Đặc biệt 58553
Giải nhất 76496
Giải nhì 45698 57221
Giải ba 59976 69948 14446
44215 92866 39702
Giải tư 9732 0906 5734 5995
Giải năm 4858 5190 0611
2960 6460 9568
Giải sáu 849 632 541
Giải bảy 56 19 02 48
Đầu Loto
0 2 2 6
1 1 5 9
2 1
3 2 2 4
4 1 6 8 8 9
5 3 6 8
6 6 8
7 6
8
9 5 6 8
Đuôi Loto
0 6 6 9
1 1 2 4
2 3 3
3 5
4 3
5 1 9
6 4 5 6 7 9
7
8 4 4 5 6 9
9 1 4

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 16/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 16/05/2022
Đặc biệt 17713
Giải nhất 95077
Giải nhì 26845 85992
Giải ba 68037 86767 32549
59746 77064 23960
Giải tư 2721 9310 9589 6644
Giải năm 8056 8489 8311
2057 8711 9051
Giải sáu 553 568 678
Giải bảy 87 38 34 88
Đầu Loto
0
1 1 1 3
2 1
3 4 7 8
4 4 5 6 9
5 1 3 6 7
6 4 7 8
7 7 8
8 7 8 9 9
9 2
Đuôi Loto
0 1 6
1 1 1 2 5
2 9
3 1 5
4 3 4 6
5 4
6 4 5
7 3 5 6 7 8
8 3 6 7 8
9 4 8 8

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 15/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 15/05/2022
Đặc biệt 93649
Giải nhất 13716
Giải nhì 59642 55194
Giải ba 92663 63665 00952
87008 93229 96476
Giải tư 3113 6305 4666 1625
Giải năm 3554 4132 4425
4391 0543 9212
Giải sáu 284 673 985
Giải bảy 10 94 56 49
Đầu Loto
0 5 8
1 2 3 6
2 5 5 9
3 2
4 2 3 9 9
5 2 4 6
6 3 5 6
7 3 6
8 4 5
9 1 4 4
Đuôi Loto
0 1
1 9
2 1 3 4 5
3 1 4 6 7
4 5 8 9 9
5 2 2 6 8
6 1 5 6 7
7
8
9 2 4 4

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 14/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 14/05/2022
Đặc biệt 30775
Giải nhất 08368
Giải nhì 69632 67521
Giải ba 75571 94533 83453
76996 31087 18091
Giải tư 9005 8609 0221 4118
Giải năm 0731 1769 3270
3088 5179 8847
Giải sáu 585 536 357
Giải bảy 05 74 08 52
Đầu Loto
0 5 5 8 9
1 8
2 1 1
3 1 2 3 6
4 7
5 2 3 7
6 8 9
7 1 4 5 9
8 5 7 8
9 1 6
Đuôi Loto
0 7
1 2 2 3 7 9
2 3 5
3 3 5
4 7
5 7 8
6 3 9
7 4 5 8
8 1 6 8
9 6 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 13/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 13/05/2022
Đặc biệt 29436
Giải nhất 46318
Giải nhì 32294 77466
Giải ba 93212 62933 41364
37952 17902 12456
Giải tư 3159 3187 7174 5338
Giải năm 6056 0791 2843
2566 7526 3787
Giải sáu 969 827 755
Giải bảy 51 49 82 08
Đầu Loto
0 2 8
1 2 8
2 6 7
3 3 6 8
4 3 9
5 1 2 5 6 6 9
6 4 6 6 9
7 4
8 2 7 7
9 1 4
Đuôi Loto
0
1 5 9
2 1 5 8
3 3 4
4 6 7 9
5 5
6 2 3 5 5 6 6
7 2 8 8
8 1 3
9 4 5 6

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 12/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 12/05/2022
Đặc biệt 55065
Giải nhất 85044
Giải nhì 34956 54359
Giải ba 61190 18390 05295
62798 29903 41839
Giải tư 5958 6226 4290 1313
Giải năm 5375 8444 7146
5378 1853 0501
Giải sáu 192 025 435
Giải bảy 31 33 39 51
Đầu Loto
0 1 3
1 3
2 5 6
3 1 3 5 9 9
4 4 4 6
5 1 3 6 8 9
6 5
7 5 8
8
9 2 5 8
Đuôi Loto
0 9 9 9
1 3 5
2 9
3 1 3 5
4 4 4
5 2 3 6 7 9
6 2 4 5
7
8 5 7 9
9 3 3 5

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 11/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 11/05/2022
Đặc biệt 27724
Giải nhất 10916
Giải nhì 79493 89431
Giải ba 16815 42536 74280
38695 05890 21638
Giải tư 5108 8913 2738 1187
Giải năm 0525 2106 1351
8571 3536 3121
Giải sáu 504 374 192
Giải bảy 37 15 01 24
Đầu Loto
0 1 4 6 8
1 3 5 5 6
2 1 4 4 5
3 1 6 6 7 8 8
4
5 1
6
7 1 4
8 7
9 2 3 5
Đuôi Loto
0 8 9
1 2 3 5 7
2 9
3 1 9
4 2 2 7
5 1 1 2 9
6 1 3 3
7 3 8
8 3 3
9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 10/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 10/05/2022
Đặc biệt 35106
Giải nhất 02963
Giải nhì 45272 06423
Giải ba 55588 98486 28204
41573 93196 25429
Giải tư 0203 0677 8066 1620
Giải năm 5404 4607 9171
8579 3205 0817
Giải sáu 848 860 909
Giải bảy 90 37 53 05
Đầu Loto
0 3 4 4 5 5 6 7 9
1 7
2 3 9
3 7
4 8
5 3
6 3 6
7 1 2 3 7 9
8 6 8
9 6
Đuôi Loto
0 2 6 9
1 7
2 7
3 2 5 6 7
4
5
6 6 8 9
7 1 3 7
8 4 8
9 2 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 09/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 09/05/2022
Đặc biệt 05659
Giải nhất 61956
Giải nhì 88928 81464
Giải ba 34913 30428 22065
77513 22093 98047
Giải tư 7042 3178 0371 4614
Giải năm 4194 1200 5962
1916 8201 0677
Giải sáu 259 242 748
Giải bảy 48 28 08 86
Đầu Loto
0 1 8
1 3 3 4 6
2 8 8 8
3
4 2 2 7 8 8
5 6 9 9
6 2 4 5
7 1 7 8
8 6
9 3 4
Đuôi Loto
0
1 7
2 4 4 6
3 1 1 9
4 1 6 9
5 6
6 1 5 8
7 4 7
8 2 2 2 4 4 7
9 5 5

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 08/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 08/05/2022
Đặc biệt 51139
Giải nhất 23395
Giải nhì 36552 38651
Giải ba 04991 47157 29360
44544 87107 11543
Giải tư 0674 1048 2885 7008
Giải năm 7199 1746 0318
6714 2671 3455
Giải sáu 474 899 639
Giải bảy 92 70 16 23
Đầu Loto
0 7 8
1 4 6 8
2 3
3 9 9
4 3 4 6 8
5 1 2 5 7
6
7 1 4 4
8 5
9 1 2 5 9 9
Đuôi Loto
0 6 7
1 5 7 9
2 5 9
3 2 4
4 1 4 7 7
5 5 8 9
6 1 4
7 5
8 1 4
9 3 3 9 9

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 07/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 07/05/2022
Đặc biệt 73301
Giải nhất 10879
Giải nhì 79061 73405
Giải ba 93716 30788 85195
11056 71929 08331
Giải tư 6422 9330 3650 0829
Giải năm 8826 8413 9913
2003 0814 3216
Giải sáu 773 447 456
Giải bảy 20 24 60 30
Đầu Loto
0 1 3 5
1 3 3 4 6 6
2 2 4 6 9 9
3 1
4 7
5 6 6
6 1
7 3 9
8 8
9 5
Đuôi Loto
0 2 3 3 5 6
1 3 6
2 2
3 1 1 7
4 1 2
5 9
6 1 1 2 5 5
7 4
8 8
9 2 2 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 06/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 06/05/2022
Đặc biệt 20116
Giải nhất 51969
Giải nhì 74599 81169
Giải ba 53335 82835 57213
76047 88997 03873
Giải tư 4043 3715 1658 5569
Giải năm 8020 5884 1361
6011 0682 1054
Giải sáu 599 764 820
Giải bảy 34 10 31 03
Đầu Loto
0 3
1 1 3 5 6
2
3 1 4 5 5
4 3 7
5 4 8
6 1 4 9 9 9
7 3
8 2 4
9 7 9 9
Đuôi Loto
0 1 2 2
1 1 3 6
2 8
3 1 4 7
4 3 5 6 8
5 1 3 3
6 1
7 4 9
8 5
9 6 6 6 9 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 05/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 05/05/2022
Đặc biệt 78054
Giải nhất 56243
Giải nhì 80863 98662
Giải ba 42372 89718 20372
43757 00014 88127
Giải tư 7042 5898 9000 7727
Giải năm 2539 9902 2043
2071 0039 1413
Giải sáu 126 788 499
Giải bảy 06 10 45 12
Đầu Loto
0 2 6
1 2 3 4 8
2 6 7 7
3 9 9
4 2 3 3 5
5 4 7
6 2 3
7 1 2 2
8 8
9 8 9
Đuôi Loto
0 1
1 7
2 1 4 6 7 7
3 1 4 4 6
4 1 5
5 4
6 2
7 2 2 5
8 1 8 9
9 3 3 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 04/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 04/05/2022
Đặc biệt 79110
Giải nhất 21129
Giải nhì 46524 68497
Giải ba 65092 32413 95535
84583 22479 47546
Giải tư 5001 1772 7711 0189
Giải năm 1254 3682 9051
0752 3294 4011
Giải sáu 367 289 712
Giải bảy 79 25 04 85
Đầu Loto
0 1 4
1 1 1 2 3
2 4 5 9
3 5
4 6
5 1 2 4
6 7
7 2 9 9
8 2 3 5 9 9
9 2 4 7
Đuôi Loto
0 1
1 1 1 5
2 1 5 7 8 9
3 1 8
4 2 5 9
5 2 3 8
6 4
7 6 9
8
9 2 7 7 8 8

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 03/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 03/05/2022
Đặc biệt 48243
Giải nhất 95479
Giải nhì 47271 94238
Giải ba 37334 69572 66415
39128 32644 13370
Giải tư 7191 3656 1839 2841
Giải năm 1380 1610 4457
6672 1409 9108
Giải sáu 721 928 384
Giải bảy 99 55 96 97
Đầu Loto
0 8 9
1 5
2 1 8 8
3 4 8 9
4 1 3 4
5 5 6 7
6
7 1 2 2 9
8 4
9 1 6 7 9
Đuôi Loto
0 1 7 8
1 2 4 7 9
2 7 7
3 4
4 3 4 8
5 1 5
6 5 9
7 5 9
8 2 2 3
9 3 7 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 02/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 02/05/2022
Đặc biệt 94479
Giải nhất 28588
Giải nhì 31610 35225
Giải ba 32233 94516 94839
17280 88911 18029
Giải tư 8638 5244 4887 2044
Giải năm 0438 5348 0181
3518 0806 1534
Giải sáu 458 958 615
Giải bảy 57 95 91 09
Đầu Loto
0 6 9
1 1 5 6 8
2 5 9
3 3 4 8 8 9
4 4 4 8
5 7 8 8
6
7 9
8 1 7 8
9 1 5
Đuôi Loto
0 1 8
1 1 8 9
2
3 3
4 3 4 4
5 1 2 9
6 1
7 5 8
8 1 3 3 4 5 5 8
9 2 3 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 01/05/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 01/05/2022
Đặc biệt 81691
Giải nhất 24290
Giải nhì 90854 72236
Giải ba 30217 80913 09886
88942 10442 57804
Giải tư 0448 4813 2448 9076
Giải năm 7671 6782 4277
6760 0867 9274
Giải sáu 018 011 868
Giải bảy 11 01 38 82
Đầu Loto
0 1 4
1 1 1 3 3 7 8
2
3 6 8
4 2 2 8 8
5 4
6 7 8
7 1 4 6 7
8 2 2 6
9 1
Đuôi Loto
0 6 9
1 1 1 7 9
2 4 4 8 8
3 1 1
4 5 7
5
6 3 7 8
7 1 6 7
8 1 3 4 4 6
9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 30/04/2022

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 30/04/2022
Đặc biệt 59924
Giải nhất 14841
Giải nhì 64655 67193
Giải ba 50805 87346 26424
18550 07667 52631
Giải tư 1781 2446 1208 8909
Giải năm 1509 3066 9191
0372 8670 9968
Giải sáu 665 055 930
Giải bảy 49 30 65 34
Đầu Loto
0 5 8 9 9
1
2 4 4
3 1 4
4 1 6 6 9
5 5 5
6 5 5 6 7 8
7 2
8 1
9 1 3
Đuôi Loto
0 3 3 5 7
1 3 4 8 9
2 7
3 9
4 2 2 3
5 5 5 6 6
6 4 4 6
7 6
8 6
9 4

XSMB 60 NGÀY – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY – KQXSMB 60 NGÀY

 

XSMB 60 ngày hay xổ số miền bắc 60 ngày liên tiếp là 60 kết quả xổ số Miền Bắc của 60 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 60 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 60 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 60 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 60 ngày hôm nay – Kết quả xổ số miền bắc

 

  • – Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • – Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • – Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • – Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • – Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • – Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • – Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.