XSMB 60 Ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (KQXSMB) 60 Ngày - XSTD 60 ngày

Trang chủ » Xổ số miền bắc 60 ngày

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 01/06/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 01/06/2023
Đặc biệt 95921
Giải nhất 60072
Giải nhì 60772 42018
Giải ba 90528 85129 93364
58075 83241 77085
Giải tư 6817 1204 2635 4543
Giải năm 3317 1198 1200
4091 1777 7879
Giải sáu 188 582 598
Giải bảy 81 27 71 20
Đầu Loto
0 4
1 7 7 8
2 1 7 8 9
3 5
4 1 3
5
6 4
7 1 2 2 5 7 9
8 1 2 5 8
9 1 8 8
Đuôi Loto
0 2
1 2 4 7 8 9
2 7 7 8
3 4
4 6
5 3 7 8
6
7 1 1 2 7
8 1 2 8 9 9
9 2 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 31/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 31/05/2023
Đặc biệt 88961
Giải nhất 40956
Giải nhì 31944 49287
Giải ba 19424 05612 78426
30296 38763 87816
Giải tư 9466 8678 4184 2567
Giải năm 7313 3260 1908
1779 7508 4262
Giải sáu 169 307 843
Giải bảy 87 02 22 91
Đầu Loto
0 2 7 8 8
1 2 3 6
2 2 4 6
3
4 3 4
5 6
6 1 2 3 6 7 9
7 8 9
8 4 7 7
9 1 6
Đuôi Loto
0 6
1 6 9
2 1 2 6
3 1 4 6
4 2 4 8
5
6 1 2 5 6 9
7 6 8 8
8 7
9 6 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 30/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 30/05/2023
Đặc biệt 20765
Giải nhất 15037
Giải nhì 35868 93065
Giải ba 57840 39646 93650
76407 80500 27833
Giải tư 7861 9818 7371 0560
Giải năm 7185 0130 9462
2951 0104 1993
Giải sáu 287 387 650
Giải bảy 96 60 37 21
Đầu Loto
0 4 7
1 8
2 1
3 3 7 7
4 6
5 1
6 1 2 5 5 8
7 1
8 5 7 7
9 3 6
Đuôi Loto
0 3 4 5 5 6 6
1 2 5 6 7
2 6
3 3 9
4
5 6 6 8
6 4 9
7 3 3 8 8
8 1 6
9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 29/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 29/05/2023
Đặc biệt 85867
Giải nhất 98338
Giải nhì 10638 56467
Giải ba 71926 87565 57336
56415 07553 67042
Giải tư 6742 1749 8665 0992
Giải năm 0594 4871 7149
8937 3123 4242
Giải sáu 948 191 615
Giải bảy 78 91 21 34
Đầu Loto
0
1 5 5
2 1 3 6
3 4 6 7 8 8
4 2 2 2 8 9 9
5 3
6 5 5 7 7
7 1 8
8
9 1 1 2 4
Đuôi Loto
0
1 2 7 9 9
2 4 4 4 9
3 2 5
4 3 9
5 1 1 6 6
6 2 3
7 3 6 6
8 3 3 4 7
9 4 4

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 28/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 28/05/2023
Đặc biệt 79459
Giải nhất 32985
Giải nhì 36739 28089
Giải ba 00824 84828 31874
10126 29991 97383
Giải tư 9781 9537 5387 9377
Giải năm 7327 8876 8618
0448 3320 6967
Giải sáu 972 313 256
Giải bảy 71 50 32 80
Đầu Loto
0
1 3 8
2 4 6 7 8
3 2 7 9
4 8
5 6 9
6 7
7 1 2 4 6 7
8 1 3 5 7 9
9 1
Đuôi Loto
0 2 5 8
1 7 8 9
2 3 7
3 1 8
4 2 7
5 8
6 2 5 7
7 2 3 6 7 8
8 1 2 4
9 3 5 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 27/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 27/05/2023
Đặc biệt 96237
Giải nhất 71344
Giải nhì 42533 09954
Giải ba 96746 15579 95688
52419 28175 26519
Giải tư 6364 8867 3211 1681
Giải năm 1698 8940 8762
7901 5425 2843
Giải sáu 849 191 024
Giải bảy 76 31 54 45
Đầu Loto
0 1
1 1 9 9
2 4 5
3 1 3 7
4 3 4 5 6 9
5 4 4
6 2 4 7
7 5 6 9
8 1 8
9 1 8
Đuôi Loto
0 4
1 1 3 8 9
2 6
3 3 4
4 2 4 5 5 6
5 2 4 7
6 4 7
7 3 6
8 8 9
9 1 1 4 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 26/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 26/05/2023
Đặc biệt 36191
Giải nhất 12247
Giải nhì 74125 55916
Giải ba 50939 18172 11720
73339 73686 22536
Giải tư 1413 7656 2151 9010
Giải năm 3208 7195 4948
3210 9463 0955
Giải sáu 188 203 342
Giải bảy 53 31 11 03
Đầu Loto
0 3 3 8
1 1 3 6
2 5
3 1 6 9 9
4 2 7 8
5 1 3 5 6
6 3
7 2
8 6 8
9 1 5
Đuôi Loto
0 1 1 2
1 1 3 5 9
2 4 7
3 1 5 6
4
5 2 5 9
6 1 3 5 8
7 4
8 4 8
9 3 3

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 25/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 25/05/2023
Đặc biệt 20319
Giải nhất 70232
Giải nhì 29500 71249
Giải ba 16884 99881 28251
71786 97777 82108
Giải tư 7537 2802 9443 3856
Giải năm 2521 5532 2000
7987 9291 0000
Giải sáu 369 815 984
Giải bảy 67 74 96 89
Đầu Loto
0 2 8
1 5 9
2 1
3 2 2 7
4 3 9
5 1 6
6 7 9
7 4 7
8 1 4 4 6 7 9
9 1 6
Đuôi Loto
0
1 2 5 8 9
2 3 3
3 4
4 7 8 8
5 1
6 5 8 9
7 3 6 7 8
8
9 1 4 6 8

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 24/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 24/05/2023
Đặc biệt 19966
Giải nhất 59476
Giải nhì 65345 58041
Giải ba 20304 95694 17344
72216 32696 67352
Giải tư 1785 1474 3062 2264
Giải năm 5454 4067 9087
2101 9117 9472
Giải sáu 073 840 164
Giải bảy 80 87 95 63
Đầu Loto
0 1 4
1 6 7
2
3
4 1 4 5
5 2 4
6 2 3 4 4 6 7
7 2 3 4 6
8 5 7 7
9 4 5 6
Đuôi Loto
0 4 8
1 4
2 5 6 7
3 6 7
4 4 5 6 6 7 9
5 4 8 9
6 1 6 7 9
7 1 6 8 8
8
9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 23/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 23/05/2023
Đặc biệt 95972
Giải nhất 02366
Giải nhì 43590 56621
Giải ba 19195 14216 52782
53347 92819 99789
Giải tư 0740 6907 5957 8967
Giải năm 4851 8691 5830
7301 6230 3908
Giải sáu 882 890 258
Giải bảy 61 27 17 44
Đầu Loto
0 1 7 8
1 6 7 9
2 1 7
3
4 4 7
5 1 7 8
6 1 6 7
7 2
8 2 2 9
9 1 5
Đuôi Loto
0 3 3 4 9 9
1 2 5 6 9
2 7 8 8
3
4 4
5 9
6 1 6
7 1 2 4 5 6
8 5
9 1 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 22/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 22/05/2023
Đặc biệt 32754
Giải nhất 68161
Giải nhì 72017 98904
Giải ba 94697 94740 93753
55459 01414 23607
Giải tư 5492 5227 1493 2338
Giải năm 9643 0709 9863
5784 8757 8109
Giải sáu 890 019 282
Giải bảy 50 34 15 65
Đầu Loto
0 4 7 9 9
1 4 5 7 9
2 7
3 4 8
4 3
5 3 4 7 9
6 1 3 5
7
8 2 4
9 2 3 7
Đuôi Loto
0 4 5 9
1 6
2 8 9
3 4 5 6 9
4 1 3 5 8
5 1 6
6
7 1 2 5 9
8 3
9 1 5

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 21/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 21/05/2023
Đặc biệt 45297
Giải nhất 72064
Giải nhì 86140 42405
Giải ba 12766 10977 02349
28754 38605 04496
Giải tư 2441 4197 6793 6975
Giải năm 2742 8421 5142
4290 9043 7521
Giải sáu 733 013 729
Giải bảy 39 70 76 50
Đầu Loto
0 5 5
1 3
2 1 1 9
3 3 9
4 1 2 2 3 9
5 4
6 4 6
7 5 6 7
8
9 3 6 7 7
Đuôi Loto
0 4 5 7 9
1 2 2 4
2 4 4
3 1 3 4 9
4 5 6
5 7
6 6 7 9
7 7 9 9
8
9 2 3 4

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 20/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 20/05/2023
Đặc biệt 70452
Giải nhất 64077
Giải nhì 44767 24888
Giải ba 25683 81997 59483
16534 45895 15457
Giải tư 0445 1674 9879 7857
Giải năm 1901 4137 7930
4334 1079 9162
Giải sáu 956 370 377
Giải bảy 99 33 04 27
Đầu Loto
0 1 4
1
2 7
3 3 4 4 7
4 5
5 2 6 7 7
6 2 7
7 4 7 7 9 9
8 3 3 8
9 5 7 9
Đuôi Loto
0 3 7
1
2 5 6
3 3 8 8
4 3 3 7
5 4 9
6 5
7 2 3 5 5 6 7 7 9
8 8
9 7 7 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 19/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 19/05/2023
Đặc biệt 22317
Giải nhất 14150
Giải nhì 33733 51891
Giải ba 82756 21657 15856
86311 41587 54889
Giải tư 4351 1152 9815 0486
Giải năm 4906 9531 2902
2863 2086 1971
Giải sáu 187 478 712
Giải bảy 56 36 66 29
Đầu Loto
0 2 6
1 1 2 5 7
2 9
3 1 3 6
4
5 1 2 6 6 6 7
6 3 6
7 1 8
8 6 6 7 7 9
9 1
Đuôi Loto
0 5
1 1 3 5 7 9
2 1 5
3 3 6
4
5 1
6 3 5 5 5 6 8 8
7 1 5 8 8
8 7
9 2 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 18/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 18/05/2023
Đặc biệt 22632
Giải nhất 63943
Giải nhì 01119 19532
Giải ba 76856 89482 64227
00562 01641 85632
Giải tư 7352 8616 7828 8053
Giải năm 5572 8328 8721
7637 2872 6281
Giải sáu 990 054 631
Giải bảy 18 67 99 70
Đầu Loto
0
1 6 8 9
2 1 7 8 8
3 1 2 2 2 7
4 1 3
5 2 3 4 6
6 2 7
7 2 2
8 1 2
9 9
Đuôi Loto
0 7 9
1 2 3 4 8
2 3 3 3 5 6 7 7 8
3 4 5
4 5
5
6 1 5
7 2 3 6
8 1 2 2
9 1 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 17/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 17/05/2023
Đặc biệt 67949
Giải nhất 88636
Giải nhì 86754 64824
Giải ba 05541 89700 53672
75653 39193 12213
Giải tư 8776 3400 4612 5452
Giải năm 9839 4330 3544
6841 1618 1628
Giải sáu 979 049 813
Giải bảy 26 42 38 28
Đầu Loto
0
1 2 3 3 8
2 4 6 8 8
3 6 8 9
4 1 1 2 4 9 9
5 2 3 4
6
7 2 6 9
8
9 3
Đuôi Loto
0 3
1 4 4
2 1 4 5 7
3 1 1 5 9
4 2 4 5
5
6 2 3 7
7
8 1 2 2 3
9 3 4 4 7

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 16/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 16/05/2023
Đặc biệt 19031
Giải nhất 78859
Giải nhì 78392 19184
Giải ba 08741 22539 53479
89302 45138 93780
Giải tư 6799 1870 9094 5813
Giải năm 5658 5031 1982
9514 0651 7630
Giải sáu 208 378 741
Giải bảy 63 37 82 49
Đầu Loto
0 2 8
1 3 4
2
3 1 1 7 8 9
4 1 1 9
5 1 8 9
6 3
7 8 9
8 2 2 4
9 2 4 9
Đuôi Loto
0 3 7 8
1 3 3 4 4 5
2 8 8 9
3 1 6
4 1 8 9
5
6
7 3
8 3 5 7
9 3 4 5 7 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 15/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 15/05/2023
Đặc biệt 90956
Giải nhất 63262
Giải nhì 56387 17280
Giải ba 55838 87861 81301
12200 75630 88618
Giải tư 2320 0344 4038 5493
Giải năm 1853 5302 2858
0332 3887 9106
Giải sáu 107 095 442
Giải bảy 53 71 80 05
Đầu Loto
0 1 2 5 6 7
1 8
2
3 2 8 8
4 2 4
5 3 3 6 8
6 1 2
7 1
8 7 7
9 3 5
Đuôi Loto
0 2 3 8 8
1 6 7
2 3 4 6
3 5 5 9
4 4
5 9
6 5
7 8 8
8 1 3 3 5
9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 14/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 14/05/2023
Đặc biệt 67753
Giải nhất 19470
Giải nhì 84443 50523
Giải ba 48507 10048 72799
01556 83623 77648
Giải tư 4096 6164 8307 8743
Giải năm 6036 2853 0517
5167 2679 3096
Giải sáu 454 812 208
Giải bảy 76 52 85 51
Đầu Loto
0 7 7 8
1 2 7
2 3 3
3 6
4 3 3 8 8
5 1 2 3 3 4 6
6 4 7
7 6 9
8 5
9 6 6 9
Đuôi Loto
0 7
1 5
2 1 5
3 2 2 4 4 5 5
4 5 6
5 8
6 3 5 7 9 9
7 1 6
8 4 4
9 7 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 13/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 13/05/2023
Đặc biệt 19949
Giải nhất 70603
Giải nhì 83105 86922
Giải ba 04612 77933 98947
17393 21474 09615
Giải tư 4996 8991 7581 3443
Giải năm 2415 2468 9975
7844 5836 7768
Giải sáu 209 521 997
Giải bảy 68 90 08 10
Đầu Loto
0 3 5 8 9
1 2 5 5
2 1 2
3 3 6
4 3 4 7 9
5
6 8 8 8
7 4 5
8 1
9 1 3 6 7
Đuôi Loto
0 1 9
1 2 8 9
2 1 2
3 3 4 9
4 4 7
5 1 1 7
6 3 9
7 4 9
8 6 6 6
9 4

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 12/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 12/05/2023
Đặc biệt 84102
Giải nhất 12141
Giải nhì 03914 59392
Giải ba 89476 73718 53418
26470 04401 87540
Giải tư 9810 7384 5603 4657
Giải năm 1245 1444 2197
7581 5850 1090
Giải sáu 531 230 371
Giải bảy 43 75 65 00
Đầu Loto
0 1 2 3
1 4 8 8
2
3 1
4 1 3 4 5
5 7
6 5
7 1 5 6
8 1 4
9 2 7
Đuôi Loto
0 1 3 4 5 7 9
1 3 4 7 8
2 9
3 4
4 1 4 8
5 4 6 7
6 7
7 5 9
8 1 1
9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 11/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 11/05/2023
Đặc biệt 63134
Giải nhất 66488
Giải nhì 83106 50659
Giải ba 64327 85253 06416
70969 92174 48990
Giải tư 8984 4436 1466 5849
Giải năm 8638 1964 7075
3741 1240 4458
Giải sáu 860 897 971
Giải bảy 55 78 73 80
Đầu Loto
0 6
1 6
2 7
3 4 6 8
4 1 9
5 3 5 8 9
6 4 6 9
7 1 3 4 5 8
8 4 8
9 7
Đuôi Loto
0 4 6 8 9
1 4 7
2
3 5 7
4 3 6 7 8
5 5 7
6 1 3 6
7 2 9
8 3 5 7 8
9 4 5 6

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 10/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 10/05/2023
Đặc biệt 97996
Giải nhất 66184
Giải nhì 81579 19025
Giải ba 25267 82002 34364
80746 09850 02979
Giải tư 5509 2451 3535 0484
Giải năm 9156 1859 0249
6927 7902 2659
Giải sáu 556 891 491
Giải bảy 05 43 19 84
Đầu Loto
0 2 2 5 9
1 9
2 5 7
3 5
4 3 6 9
5 1 6 6 9 9
6 4 7
7 9 9
8 4 4 4
9 1 1 6
Đuôi Loto
0 5
1 5 9 9
2
3 4
4 6 8 8 8
5 2 3
6 4 5 5 9
7 2 6
8
9 1 4 5 5 7 7

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 09/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 09/05/2023
Đặc biệt 58546
Giải nhất 87138
Giải nhì 70752 46168
Giải ba 96208 31488 86067
22183 37859 54970
Giải tư 5523 1471 7978 9994
Giải năm 2767 1142 9742
9327 1226 7965
Giải sáu 921 554 160
Giải bảy 30 25 64 14
Đầu Loto
0 8
1 4
2 1 3 5 6 7
3 8
4 2 2 6
5 2 4 9
6 4 5 7 7 8
7 1 8
8 3 8
9 4
Đuôi Loto
0 3 6 7
1 2 7
2 4 4 5
3 2 8
4 1 5 6 9
5 2 6
6 2 4
7 2 6 6
8 3 6 7 8
9 5

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 08/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 08/05/2023
Đặc biệt 44481
Giải nhất 08861
Giải nhì 02832 00516
Giải ba 79797 97171 25884
01962 05448 08284
Giải tư 6836 5645 2536 8583
Giải năm 3262 5900 6671
7555 0793 2640
Giải sáu 441 909 144
Giải bảy 21 92 26 62
Đầu Loto
0 9
1 6
2 1 6
3 2 6 6
4 1 4 5 8
5 5
6 1 2 2 2
7 1 1
8 1 3 4 4
9 2 3 7
Đuôi Loto
0 4
1 2 4 6 7 7 8
2 3 6 6 6 9
3 8 9
4 4 8 8
5 4 5
6 1 2 3 3
7 9
8 4
9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 07/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 07/05/2023
Đặc biệt 88060
Giải nhất 04143
Giải nhì 28610 84265
Giải ba 13198 37540 14699
88940 74267 27235
Giải tư 3713 8736 2531 9024
Giải năm 3384 1936 9737
4003 8660 1216
Giải sáu 887 368 121
Giải bảy 95 86 64 42
Đầu Loto
0 3
1 3 6
2 1 4
3 1 5 6 6 7
4 2 3
5
6 4 5 7 8
7
8 4 6 7
9 5 8 9
Đuôi Loto
0 1 4 4 6 6
1 2 3
2 4
3 1 4
4 2 6 8
5 3 6 9
6 1 3 3 8
7 3 6 8
8 6 9
9 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 06/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 06/05/2023
Đặc biệt 02904
Giải nhất 87627
Giải nhì 84022 69837
Giải ba 43316 26074 17200
07162 44168 45606
Giải tư 6611 3858 7560 8625
Giải năm 7551 8919 0927
7435 4397 8312
Giải sáu 438 142 508
Giải bảy 16 26 19 62
Đầu Loto
0 4 6 8
1 1 2 6 6 9 9
2 2 5 6 7 7
3 5 7 8
4 2
5 1 8
6 2 2 8
7 4
8
9 7
Đuôi Loto
0 6
1 1 5
2 1 2 4 6 6
3
4 7
5 2 3
6 1 1 2
7 2 2 3 9
8 3 5 6
9 1 1

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 05/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 05/05/2023
Đặc biệt 82647
Giải nhất 95546
Giải nhì 39378 98658
Giải ba 97994 13760 07192
61645 91254 34455
Giải tư 5511 4527 0642 4236
Giải năm 0155 7861 2259
0242 1787 5726
Giải sáu 432 624 534
Giải bảy 16 14 72 39
Đầu Loto
0
1 1 4 6
2 4 6 7
3 2 4 6 9
4 2 2 5 6 7
5 4 5 5 8 9
6 1
7 2 8
8 7
9 2 4
Đuôi Loto
0 6
1 1 6
2 3 4 4 7 9
3
4 1 2 3 5 9
5 4 5 5
6 1 2 3 4
7 2 4 8
8 5 7
9 3 5

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 04/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 04/05/2023
Đặc biệt 81918
Giải nhất 25824
Giải nhì 12136 10697
Giải ba 61949 33310 79061
22400 85742 85067
Giải tư 1177 4922 6028 9883
Giải năm 4177 1011 8968
3260 7500 7006
Giải sáu 561 096 553
Giải bảy 87 35 49 42
Đầu Loto
0 6
1 1 8
2 2 4 8
3 5 6
4 2 2 9 9
5 3
6 1 1 7 8
7 7 7
8 3 7
9 6 7
Đuôi Loto
0 1 6
1 1 6 6
2 2 4 4
3 5 8
4 2
5 3
6 3 9
7 6 7 7 8 9
8 1 2 6
9 4 4

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 03/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 03/05/2023
Đặc biệt 85576
Giải nhất 51335
Giải nhì 81665 42261
Giải ba 02390 74032 02490
49728 77920 86355
Giải tư 6100 4962 8993 4459
Giải năm 5312 8561 7613
8129 8389 1776
Giải sáu 880 237 406
Giải bảy 67 28 41 12
Đầu Loto
0 6
1 2 2 3
2 8 8 9
3 2 5 7
4 1
5 5 9
6 1 1 2 5 7
7 6 6
8 9
9 3
Đuôi Loto
0 2 8 9 9
1 4 6 6
2 1 1 3 6
3 1 9
4
5 3 5 6
6 7 7
7 3 6
8 2 2
9 2 5 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 02/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 02/05/2023
Đặc biệt 00865
Giải nhất 40456
Giải nhì 42008 20843
Giải ba 65177 77430 46157
48808 12760 42502
Giải tư 2066 1981 7988 5669
Giải năm 1644 6108 7298
4086 4818 6593
Giải sáu 473 470 221
Giải bảy 70 61 52 02
Đầu Loto
0 2 2 8 8 8
1 8
2 1
3
4 3 4
5 2 6 7
6 1 5 6 9
7 3 7
8 1 6 8
9 3 8
Đuôi Loto
0 3 6 7 7
1 2 6 8
2 5
3 4 7 9
4 4
5 6
6 5 6 8
7 5 7
8 1 8 9
9 6

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 01/05/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 01/05/2023
Đặc biệt 61820
Giải nhất 92980
Giải nhì 75547 22089
Giải ba 48152 67318 78622
65301 40398 81980
Giải tư 3658 6406 0212 2988
Giải năm 4791 9748 1765
2248 3694 0371
Giải sáu 389 974 716
Giải bảy 84 00 14 58
Đầu Loto
0 1 6
1 2 4 6 8
2 2
3
4 7 8 8
5 2 8 8
6 5
7 1 4
8 4 8 9 9
9 1 4 8
Đuôi Loto
0 2 8 8
1 7 9
2 1 2 5
3
4 1 7 8 9
5 6
6 1
7 4
8 1 4 4 5 5 8 9
9 8 8

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 30/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 30/04/2023
Đặc biệt 90819
Giải nhất 14462
Giải nhì 46938 76537
Giải ba 64883 87706 17676
03683 13446 65386
Giải tư 6589 1038 8701 2478
Giải năm 2368 5706 7865
8484 1913 5540
Giải sáu 027 311 663
Giải bảy 50 70 88 22
Đầu Loto
0 1 6 6
1 1 3 9
2 2 7
3 7 8 8
4 6
5
6 2 3 5 8
7 6 8
8 3 3 4 6 8 9
9
Đuôi Loto
0 4 5 7
1 1
2 2 6
3 1 6 8 8
4 8
5 6
6 4 7 8
7 2 3
8 3 3 6 7 8
9 1 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 29/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 29/04/2023
Đặc biệt 54639
Giải nhất 71291
Giải nhì 41698 59064
Giải ba 63882 53656 95705
24224 25635 22662
Giải tư 8260 0406 4970 2455
Giải năm 1445 6930 6352
4790 5507 1824
Giải sáu 123 603 919
Giải bảy 91 31 29 21
Đầu Loto
0 3 5 6 7
1 9
2 1 3 4 4 9
3 1 5 9
4 5
5 2 5 6
6 2 4
7
8 2
9 1 1 8
Đuôi Loto
0 3 6 7 9
1 2 3 9 9
2 5 6 8
3 2
4 2 2 6
5 3 4 5
6 5
7
8 9
9 1 2 3

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 28/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 28/04/2023
Đặc biệt 13196
Giải nhất 47757
Giải nhì 75260 25528
Giải ba 62526 11485 39031
20967 51864 02270
Giải tư 8012 6085 1150 4819
Giải năm 0020 6500 1331
3462 5653 8899
Giải sáu 993 308 910
Giải bảy 24 38 96 66
Đầu Loto
0 8
1 2 9
2 4 6 8
3 1 1 8
4
5 3 7
6 2 4 6 7
7
8 5 5
9 3 6 6 9
Đuôi Loto
0 1 2 5 6 7
1 3 3
2 1 6
3 5 9
4 2 6
5 8 8
6 2 6 9 9
7 5 6
8 2 3
9 1 9

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 27/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 27/04/2023
Đặc biệt 80755
Giải nhất 28579
Giải nhì 97673 33524
Giải ba 85938 05886 47570
39895 91973 30964
Giải tư 5084 4957 4141 7474
Giải năm 2445 9443 4893
8832 2490 7827
Giải sáu 068 670 765
Giải bảy 74 02 50 16
Đầu Loto
0 2
1 6
2 4 7
3 2 8
4 1 3 5
5 5 7
6 4 5 8
7 3 3 4 4 9
8 4 6
9 3 5
Đuôi Loto
0 5 7 7 9
1 4
2 3
3 4 7 7 9
4 2 6 7 7 8
5 4 5 6 9
6 1 8
7 2 5
8 3 6
9 7

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 26/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 26/04/2023
Đặc biệt 89675
Giải nhất 47122
Giải nhì 87741 90868
Giải ba 67189 59356 20187
85300 27642 74897
Giải tư 4117 8648 2445 1811
Giải năm 3606 9255 9511
2703 6045 1826
Giải sáu 148 330 095
Giải bảy 17 60 41 90
Đầu Loto
0 3 6
1 1 1 7 7
2 2 6
3
4 1 1 2 5 5 8 8
5 5 6
6 8
7 5
8 7 9
9 5 7
Đuôi Loto
0 3 6 9
1 1 1 4 4
2 2 4
3
4
5 4 4 5 7 9
6 2 5
7 1 1 8 9
8 4 4 6
9 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 25/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 25/04/2023
Đặc biệt 85483
Giải nhất 95809
Giải nhì 40929 91988
Giải ba 44027 49981 53615
12157 65973 10644
Giải tư 6550 6342 6838 1286
Giải năm 6306 7235 4898
4217 4655 9170
Giải sáu 711 370 029
Giải bảy 06 58 25 66
Đầu Loto
0 6 6 9
1 1 5 7
2 5 7 9 9
3 5 8
4 2 4
5 5 7 8
6 6
7 3
8 1 3 6 8
9 8
Đuôi Loto
0 5 7 7
1 1 8
2 4
3 7 8
4 4
5 1 2 3 5
6 6 8
7 1 2 5
8 3 5 8 9
9 2 2

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 24/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 24/04/2023
Đặc biệt 42105
Giải nhất 06909
Giải nhì 54521 44002
Giải ba 05311 76581 98146
75329 02653 37386
Giải tư 8315 2375 1673 0403
Giải năm 2683 9581 3630
3726 0379 1451
Giải sáu 347 874 370
Giải bảy 48 86 10 63
Đầu Loto
0 2 3 5 9
1 1 5
2 1 6 9
3
4 6 7 8
5 1 3
6 3
7 3 4 5 9
8 1 1 3 6 6
9
Đuôi Loto
0 1 3 7
1 1 2 5 8 8
2
3 5 6 7 8
4 7
5 1 7
6 2 4 8 8
7 4
8 4
9 2 7

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 23/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 23/04/2023
Đặc biệt 71679
Giải nhất 11948
Giải nhì 89314 26195
Giải ba 31992 01338 97876
72042 28863 33582
Giải tư 6431 1496 3962 2888
Giải năm 4428 9325 3137
9739 8915 0551
Giải sáu 388 551 461
Giải bảy 06 16 53 35
Đầu Loto
0 6
1 4 5 6
2 5 8
3 1 5 7 8 9
4 2 8
5 1 1 3
6 1 2 3
7 6 9
8 2 8 8
9 2 5 6
Đuôi Loto
0
1 3 5 5 6
2 4 6 8 9
3 5 6
4 1
5 1 2 3 9
6 1 7 9
7 3
8 2 3 4 8 8
9 3 7

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 22/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 22/04/2023
Đặc biệt 64652
Giải nhất 14539
Giải nhì 92652 95297
Giải ba 95663 75831 78042
71169 20553 16952
Giải tư 1443 5271 6924 9301
Giải năm 1177 8032 9908
2351 6303 1361
Giải sáu 261 724 234
Giải bảy 23 97 41 22
Đầu Loto
0 1 3 8
1
2 2 3 4 4
3 1 2 4 9
4 1 2 3
5 1 2 2 2 3
6 1 1 3 9
7 1 7
8
9 7 7
Đuôi Loto
0
1 3 4 5 6 6 7
2 2 3 4 5 5 5
3 2 4 5 6
4 2 2 3
5
6
7 7 9 9
8
9 3 6

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 21/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 21/04/2023
Đặc biệt 47914
Giải nhất 60797
Giải nhì 59717 14501
Giải ba 34329 85460 96221
89853 40346 68305
Giải tư 3448 1189 9419 1707
Giải năm 4739 7719 4691
4875 9253 2716
Giải sáu 562 636 836
Giải bảy 94 07 65 97
Đầu Loto
0 1 5 7 7
1 4 6 7 9 9
2 1 9
3 6 6 9
4 6 8
5 3 3
6 2 5
7 5
8 9
9 1 4 7 7
Đuôi Loto
0 6
1 2 9
2 6
3 5 5
4 1 9
5 6 7
6 1 3 3 4
7 1 9 9
8 4
9 1 1 2 3 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 20/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 20/04/2023
Đặc biệt 24623
Giải nhất 35847
Giải nhì 45787 01860
Giải ba 60014 43972 03011
92939 16867 88829
Giải tư 9147 8938 7278 4241
Giải năm 5191 7286 3721
1848 9359 8717
Giải sáu 331 135 823
Giải bảy 00 46 30 93
Đầu Loto
0
1 1 4 7
2 1 3 3 9
3 1 5 8 9
4 1 6 7 7 8
5 9
6 7
7 2 8
8 6 7
9 1 3
Đuôi Loto
0 3 6
1 1 2 3 4 9
2 7
3 2 2 9
4 1
5 3
6 4 8
7 1 4 4 6 8
8 3 4 7
9 2 3 5

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 19/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 19/04/2023
Đặc biệt 46285
Giải nhất 47600
Giải nhì 89103 41915
Giải ba 35857 82917 07914
80475 55113 18084
Giải tư 6314 7550 9636 4717
Giải năm 9880 7949 0301
6813 5152 5895
Giải sáu 877 990 348
Giải bảy 99 88 52 04
Đầu Loto
0 1 3 4
1 3 3 4 4 5 7 7
2
3 6
4 8 9
5 2 2 7
6
7 5 7
8 4 5 8
9 5 9
Đuôi Loto
0 5 8 9
1
2 5 5
3 1 1
4 1 1 8
5 1 7 8 9
6 3
7 1 1 5 7
8 4 8
9 4 9

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 18/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 18/04/2023
Đặc biệt 71661
Giải nhất 24615
Giải nhì 03759 25581
Giải ba 31440 21532 47030
21563 46633 13680
Giải tư 4825 2001 6675 0958
Giải năm 9186 8717 4444
3440 5927 7853
Giải sáu 474 516 418
Giải bảy 02 44 69 34
Đầu Loto
0 1 2
1 5 6 7 8
2 5 7
3 2 3 4
4 4 4
5 3 8 9
6 1 3 9
7 4 5
8 1 6
9
Đuôi Loto
0 3 4 4 8
1 6 8
2 3
3 3 5 6
4 3 4 4 7
5 1 2 7
6 1 8
7 1 2
8 1 5
9 5 6

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 17/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 17/04/2023
Đặc biệt 65576
Giải nhất 21834
Giải nhì 98341 78733
Giải ba 68199 77368 98075
59580 47734 63176
Giải tư 9274 4850 5518 3111
Giải năm 7707 0739 1301
8058 5604 4191
Giải sáu 013 523 323
Giải bảy 07 12 63 92
Đầu Loto
0 1 4 7 7
1 1 2 3 8
2 3 3
3 3 4 4 9
4 1
5 8
6 3 8
7 4 5 6 6
8
9 1 2 9
Đuôi Loto
0 5 8
1 1 4 9
2 1 9
3 1 2 2 3 6
4 3 3 7
5 7
6 7 7
7
8 1 5 6
9 3 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 16/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 16/04/2023
Đặc biệt 41248
Giải nhất 17827
Giải nhì 73986 79480
Giải ba 41224 34610 25369
86403 80143 57669
Giải tư 1141 3622 2677 0520
Giải năm 1337 5356 2412
7235 8435 2100
Giải sáu 803 944 321
Giải bảy 26 28 70 72
Đầu Loto
0 3 3
1 2
2 1 2 4 6 7 8
3 5 5 7
4 1 3 4 8
5 6
6 9 9
7 2 7
8 6
9
Đuôi Loto
0 1 2 7 8
1 2 4
2 1 2 7
3 4
4 2 4
5 3 3
6 2 5 8
7 2 3 7
8 2 4
9 6 6

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 15/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 15/04/2023
Đặc biệt 27414
Giải nhất 11010
Giải nhì 41330 97277
Giải ba 74505 02583 25729
18319 80920 81572
Giải tư 1080 8991 4942 4123
Giải năm 9035 2575 9988
6255 7699 0135
Giải sáu 777 921 304
Giải bảy 11 53 81 27
Đầu Loto
0 4 5
1 1 4 9
2 1 3 7 9
3 5 5
4 2
5 3 5
6
7 2 5 7 7
8 1 3 8
9 1 9
Đuôi Loto
0 1 2 3 8
1 1 2 8 9
2 4 7
3 2 5 8
4 1
5 3 3 5 7
6
7 2 7 7
8 8
9 1 2 9

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 14/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 14/04/2023
Đặc biệt 57534
Giải nhất 88770
Giải nhì 05720 91578
Giải ba 03717 48451 94184
89449 05832 56081
Giải tư 4943 4300 4803 7938
Giải năm 2632 1938 4351
0270 7609 7302
Giải sáu 029 457 562
Giải bảy 88 23 60 79
Đầu Loto
0 2 3 9
1 7
2 3 9
3 2 2 4 8 8
4 3 9
5 1 1 7
6 2
7 8 9
8 1 4 8
9
Đuôi Loto
0 2 6 7 7
1 5 5 8
2 3 3 6
3 2 4
4 3 8
5
6
7 1 5
8 3 3 7 8
9 2 4 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 13/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 13/04/2023
Đặc biệt 44265
Giải nhất 59509
Giải nhì 68989 53011
Giải ba 99466 91198 56803
55404 06860 51761
Giải tư 5199 2649 9460 1408
Giải năm 5496 4857 9907
3867 9046 6692
Giải sáu 919 860 899
Giải bảy 63 35 38 12
Đầu Loto
0 3 4 7 8 9
1 1 2 9
2
3 5 8
4 6 9
5 7
6 1 3 5 6 7
7
8 9
9 2 6 8 9 9
Đuôi Loto
0 6 6 6
1 1 6
2 1 9
3 6
4
5 3 6
6 4 6 9
7 5 6
8 3 9
9 1 4 8 9 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 12/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 12/04/2023
Đặc biệt 37195
Giải nhất 88982
Giải nhì 91410 39454
Giải ba 68319 52423 13233
68277 21169 30216
Giải tư 0142 3462 5629 2596
Giải năm 5756 9121 6244
8253 6810 3857
Giải sáu 309 404 166
Giải bảy 97 54 39 28
Đầu Loto
0 4 9
1 6 9
2 1 3 8 9
3 3 9
4 2 4
5 3 4 4 6 7
6 2 6 9
7 7
8 2
9 5 6 7
Đuôi Loto
0 1 1
1 2
2 4 6 8
3 2 3 5
4 4 5 5
5 9
6 1 5 6 9
7 5 7 9
8 2
9 1 2 3 6

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 11/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 11/04/2023
Đặc biệt 16039
Giải nhất 40045
Giải nhì 88796 43516
Giải ba 95785 28723 74468
18671 71440 99436
Giải tư 8150 0958 7169 4771
Giải năm 1017 5415 7626
9898 1360 9496
Giải sáu 489 632 860
Giải bảy 22 64 26 84
Đầu Loto
0
1 5 6 7
2 2 3 6 6
3 2 6 9
4 5
5 8
6 4 8 9
7 1 1
8 4 5 9
9 6 6 8
Đuôi Loto
0 4 5 6 6
1 7 7
2 2 3
3 2
4 6 8
5 1 4 8
6 1 2 2 3 9 9
7 1
8 5 6 9
9 3 6 8

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 10/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 10/04/2023
Đặc biệt 06363
Giải nhất 75304
Giải nhì 29505 25800
Giải ba 33432 51472 46580
24161 76595 98352
Giải tư 7743 7403 1859 9221
Giải năm 3187 2855 8646
8584 0256 8458
Giải sáu 352 139 219
Giải bảy 13 54 34 96
Đầu Loto
0 3 4 5
1 3 9
2 1
3 2 4 9
4 3 6
5 2 2 4 5 6 8 9
6 1 3
7 2
8 4 7
9 5 6
Đuôi Loto
0 8
1 2 6
2 3 5 5 7
3 1 4 6
4 3 5 8
5 5 9
6 4 5 9
7 8
8 5
9 1 3 5

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 09/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 09/04/2023
Đặc biệt 10026
Giải nhất 76693
Giải nhì 66574 62714
Giải ba 54568 53998 95807
03990 50571 84713
Giải tư 1316 0902 7909 3442
Giải năm 3716 6641 4419
8431 3158 0433
Giải sáu 469 923 443
Giải bảy 02 73 58 12
Đầu Loto
0 2 2 7 9
1 2 3 4 6 6 9
2 3 6
3 1 3
4 1 2 3
5 8 8
6 8 9
7 1 3 4
8
9 3 8
Đuôi Loto
0 9
1 3 4 7
2 1 4
3 1 2 3 4 7 9
4 1 7
5
6 1 1 2
7
8 5 5 6 9
9 1 6

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 08/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày 08/04/2023
Đặc biệt 29815
Giải nhất 36073
Giải nhì 85333 58920
Giải ba 97433 78280 03170
06858 88255 88818
Giải tư 2712 0016 1596 5386
Giải năm 0744 4503 9287
3859 3643 8366
Giải sáu 075 849 001
Giải bảy 12 54 73 22
Đầu Loto
0 1 3
1 2 2 5 6 8
2 2
3 3 3
4 3 4 9
5 4 5 8 9
6 6
7 3 3 5
8 6 7
9 6
Đuôi Loto
0 2 7 8
1
2 1 1 2
3 3 3 4 7 7
4 4 5
5 1 5 7
6 1 6 8 9
7 8
8 1 5
9 4 5

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 07/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 07/04/2023
Đặc biệt 49736
Giải nhất 58224
Giải nhì 65556 14147
Giải ba 58150 72738 43810
30812 33149 13629
Giải tư 8908 1830 7439 0764
Giải năm 6547 1958 9971
7786 2569 4304
Giải sáu 463 465 406
Giải bảy 00 44 72 22
Đầu Loto
0 4 6 8
1 2
2 2 4 9
3 6 8 9
4 4 7 7 9
5 6 8
6 3 4 5 9
7 1 2
8 6
9
Đuôi Loto
0 1 3 5
1 7
2 1 2 7
3 6
4 2 4 6
5 6
6 3 5 8
7 4 4
8 3 5
9 2 3 4 6

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 06/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 06/04/2023
Đặc biệt 89911
Giải nhất 05742
Giải nhì 50512 78149
Giải ba 88171 00910 17405
26389 88291 99363
Giải tư 7605 2631 8658 7044
Giải năm 8351 4521 5193
7433 2793 6406
Giải sáu 436 412 634
Giải bảy 60 25 68 65
Đầu Loto
0 5 5 6
1 1 2 2
2 1 5
3 1 3 4 6
4 2 4 9
5 1 8
6 3 5 8
7 1
8 9
9 1 3 3
Đuôi Loto
0 1 6
1 1 2 3 5 7 9
2 1 1 4
3 3 6 9 9
4 3 4
5 2 6
6 3
7
8 5 6
9 4 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 05/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày 05/04/2023
Đặc biệt 96226
Giải nhất 95972
Giải nhì 01247 51881
Giải ba 41676 08715 40559
11220 01149 96249
Giải tư 4359 4886 1952 1114
Giải năm 6014 5500 7559
6213 7458 8014
Giải sáu 379 127 366
Giải bảy 85 26 25 55
Đầu Loto
0
1 3 4 4 4 5
2 5 6 6 7
3
4 7 9 9
5 2 5 8 9 9 9
6 6
7 2 6 9
8 1 5 6
9
Đuôi Loto
0 2
1 8
2 5 7
3 1
4 1 1 1
5 1 2 5 8
6 2 2 6 7 8
7 2 4
8 5
9 4 4 5 5 5 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 04/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 04/04/2023
Đặc biệt 75345
Giải nhất 58033
Giải nhì 53624 14990
Giải ba 65024 54180 48496
98824 68882 50488
Giải tư 1050 3793 9904 2976
Giải năm 6534 1659 3601
3421 3084 1283
Giải sáu 615 045 950
Giải bảy 44 38 59 88
Đầu Loto
0 1 4
1 5
2 1 4 4 4
3 3 4 8
4 4 5 5
5 9 9
6
7 6
8 2 3 4 8 8
9 3 6
Đuôi Loto
0 5 5 8 9
1 2
2 8
3 3 8 9
4 2 2 2 3 4 8
5 1 4 4
6 7 9
7
8 3 8 8
9 5 5

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 03/04/2023

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày 03/04/2023
Đặc biệt 52333
Giải nhất 60129
Giải nhì 20276 16945
Giải ba 79852 81184 82950
55742 41809 54881
Giải tư 7123 3025 2171 9384
Giải năm 5032 6746 5678
8084 0969 7357
Giải sáu 116 932 199
Giải bảy 65 89 71 53
Đầu Loto
0 9
1 6
2 3 5 9
3 2 2 3
4 2 5 6
5 2 3 7
6 5 9
7 1 1 6 8
8 1 4 4 4 9
9 9
Đuôi Loto
0 5
1 7 7 8
2 3 3 4 5
3 2 3 5
4 8 8 8
5 2 4 6
6 1 4 7
7 5
8 7
9 2 6 8 9

XSMB 60 NGÀY – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY – KQXSMB 60 NGÀY

 

XSMB 60 ngày hay xổ số miền bắc 60 ngày liên tiếp là 60 kết quả xổ số Miền Bắc của 60 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 60 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 60 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 60 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 60 ngày hôm nay – Kết quả xổ số miền bắc

 

  • – Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • – Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • – Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • – Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • – Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • – Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • – Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.